Prezentacja Micrografx

Pokaz oprogramowania firmy Micrografx zorganizowany przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, firmę I-BIS oraz polskie przedstawicielstwo Micrografx odbył się 20 listopada we Wrocławiu.

Pokaz oprogramowania firmy Micrografx zorganizowany przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, firmę I-BIS oraz polskie przedstawicielstwo Micrografx odbył się 20 listopada we Wrocławiu.

Podczas pokazu przedstawiono:

- podstawowe problemy prezentacji danych na przykładzie programu Graphics Works 1.0

- możliwości tworzenia grafik strukturalnych na przykładzie programu ABC Flowcharter 2.0

- wspomaganie szybkiego i sprawnego tworzenia prezentacji marketingowych za pomocą programu SnapGrafx 1.0

- zintegrowane narzędzie do tworzenia grafik strukturalnych i prezentacyjnych - pakiet Charisma 4.0.

Po prezentacji firma Micrografx przekazała nieodpłatnie Akademii Ekonomicznej pakiety ABC Flowcharter i Graphics Works z licencją na wykorzystanie w laboratoriach dydaktycznych Wydziału Zarządzania i Informatyki (kilkadziesiąt komputerów).

Pracownicy Akademii wykorzystują grafikę komputerową do szeroko rozumianego wspomagania zarządzania w przemyśle, administracji, bankowości, itp.

Inicjatywa przekazania profesjonalnego oprogramowania jest częścią szerszego programu wspierania polskich uczelni przez firmę Micrografx. Program ma na celu powiązanie wiedzy teoretycznej z jej praktycznym wykorzystaniem, czemu ma służyć systematyczne doskonalenie narzędzi programowych na podstawie doświadczeń użytkowników.

Opiekę nad wdrożeniem oprogramowania sprawować będzie firma I-BIS będąca autoryzowanym promotorem i wiodącym prezenterem (value added dealer) produktów Micrografx w Polsce.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200