Prezent dla programisty

Analitycy Gartnera są zdania, że usługi typu Platform-as-a-Service skazane są na sukces. Co więcej, uważają, że ten właśnie fragment rynku będzie rozwijał się najszybciej.

Rok 2011 był dla usług Platform-as-a-Service (PaaS) przełomowy. Na jego początku na rynku PaaS przeważali specjalizowani dostawcy rozwiązań w chmurze. Jedynym dużym dostawcą oprogramowania, który zdecydował się na niego wejść, był Microsoft z Windows Azure. Pod koniec 2011 r. rynek ten zmienił się diametralnie. Firmy IBM, Oracle, RedHat, SAP i VMWare ogłosiły plany ekspansji, dając w ten sposób sygnał potencjalnym klientom, że propozycja warta jest zainteresowania. Nie zmienia to faktu, że rynek PaaS jest nadal we wczesnej fazie rozwoju i nie ma jeszcze bezdyskusyjnych jego liderów ani obowiązujących standardów czy zbiorów najlepszych praktyk. Analitycy Gartnera są zdania, że do końca 2013 r. wszyscy najwięksi producenci oprogramowania zaoferują własne platformy usług PaaS.

W poszukiwaniu klarownej definicji

Definicja platformy jako usługi sprawia najwięcej kłopotów. W polskim internecie notorycznie myli się pojęcia SaaS i PaaS, a autorzy tekstów zamieszczanych na stronach usługodawców często wydają się podzielać przekonanie, że platforma to po prostu albo odpowiednio duży pakiet oprogramowania, który zasługuje na takie - wieloznaczne w końcu - określenie, albo infrastruktura pamięciowo-obliczeniowa wzbogacona o aplikacje użytkowe. Tymczasem platforma w przypadku PaaS jest środowiskiem rozwoju nowych aplikacji, czyli środowiskiem pracy projektanta i programisty. Innymi słowy, platforma nie jest ani aplikacją, ani połączeniem infrastruktury sprzętowej i aplikacji użytkowych, lecz środowiskiem sprzętowo-programowym do tworzenia i udostępniania aplikacji w chmurze.

Usługi PaaS umożliwiają użytkownikom budowę własnych aplikacji za pomocą narzędzi i bibliotek działających na serwerach usługodawcy i dostarczonych przez usługodawcę klientom za pośrednictwem internetu, a następnie udostępnienie ich użytkownikom końcowym, również za pośrednictwem internetu. Bałagan definicyjny wynika prawdopodobnie z tego, że PaaS jest stosunkowo najmniej dojrzałą, w porównaniu z IaaS (Infrastructure-as-a-Service) i SaaS (Software-as-a-Service), usługą.

A zatem dla porządku, Platform-as-a-Service - platforma jako usługa - to jeden z modeli chmury obliczeniowej. Jest to usługa polegająca na udostępnieniu przez dostawcę wirtualnego środowiska pracy. Usługa ta skierowana jest głównie do programistów i projektantów aplikacji. Uzyskanie dostępu do kompletu aplikacji deweloperskich nie wiąże się z koniecznością zakupu oprogramowania, gdyż wszystkie potrzebne elementy środowiska pracy znajdują się na serwerach usługodawcy i dostępne są za pośrednictwem internetu. Platforma służy zazwyczaj do tworzenia aplikacji dedykowanych przetwarzaniu w chmurze i staje się nie tylko środowiskiem ich tworzenia, lecz także udostępniania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200