Premiera SQL Server 2012

Najnowsze wydanie bazy danych Microsoftu pokazuje kierunek, w którym rozwijać się będzie oprogramowanie. Dostępne jest ono w wersjach Standard, Business Intelligence i Enterprise.

Co nowego w SQL Server 2012

Najważniejsze zmiany dotyczą nowych opcji, które są dostępne w wydaniu Business Intelligence i Enterprise (data quality services, master data services, self service BI, zaawansowana analiza) lub tylko Enterprise (zaawansowane opcje bezpieczeństwa, ColumnStore Index, kompresja, partycjonowanie, wysoka dostępność z grupami HA).

Aby baza danych mogła pracować w środowiskach obsługujących podstawowe systemy IT firmy, musi mieć opcje wysokiej dostępności, gwarantując odporność na awarie sprzętu i oprogramowania. W SQL Server 2012 wprowadzono mechanizmy klastrowe, mirroring bazy danych i wysyłanie logów transakcyjnych na drugą maszynę (log shipping). Pierwszy mechanizm umożliwia wykreowanie klastrów od 2 do 16 węzłów, które zapewnią wysoką dostępność. Drugi z nich pozwala na sporządzenie kopii lustrzanej na maszynie zapasowej. Model wysyłania logów stawia najniższe wymagania sieci, przez którą przesyłane są informacje, nie wymaga współdzielonych zasobów storage. Poniżej prezentujemy siedem pozostałych istotnych nowości w SQL Server 2012.

1. Grupy niezawodnościowe

Mechanizm "always on" umożliwia łączenie baz danych w grupy "niezawodnościowe", dzięki czemu podczas awarii można przełączyć całą grupę na serwer zapasowy. Do mechanizmu można podłączyć do czterech serwerów drugiego poziomu zawierających repliki, które przestawia się w tryb "tylko do odczytu", aby następnie obciążyć zapytaniami raportowymi lub przeprowadzać backup.

Zobacz również:

  • Jak system ERP może usprawnić i zautomatyzować pracę w firmach świadczących usługi

2. Przyspieszenie dzięki indeksowi CSI

W poprzedniej wersji bazy wprowadzono kompresję kolumnową i ładowanie danych do pamięci (Power Pivot), co przyspieszyło wykonywanie niektórych raportów. W wersji 2012 wprowadzono elementy tej technologii do motoru transakcyjnego, dodając nowy typ indeksu. Column Store Index pozwala na przyspieszenie zapytań dla hurtowni danych, korzystając z innej idei kompresji. Zamiast na poziomie wierszy wprowadzono kompresję danych w kolumnach. Indeks nie podlega automatycznej aktualizacji. Najważniejszą różnicą jest szybkość pracy - zaobserwowano nawet 100-krotne przyspieszenie pracy niektórych zapytań.

3. Łatwiejsze przenoszenie baz

Podstawową różnicą jest ułatwienie przenoszenia baz danych między instancjami serwera. Nie trzeba już martwić się przenoszeniem informacji o użytkownikach, gdyż informacje te są przechowywane w bazie danych i przenoszone razem z nią podczas migracji. Poprzednio loginy i konta były przechowywane w bazie master, co powodowało problemy przy przenoszeniu bazy danych, wymagając korzystania z komponentów do wykrywania i przypisywania "osieroconych" użytkowników.

4. Czyszczenie danych i centralne słowniki

W SQL Server 2012 wprowadzono mechanizm Data Quality Services umożliwiający przeprowadzenie korekty danych na podstawie reguł, słowników domenowych lub danych referencyjnych. Przykładowe zastosowanie może objąć pobranie od usługodawcy bazy poprawnych nazw ulic i wykorzystanie tych informacji do czyszczenia danych. Stosowana w tym celu baza ma możliwość samodzielnego uczenia się na podstawie wprowadzanych poprawek. Wprowadzenie centralnych słowników w firmie można uprościć dzięki usłudze master data services. Do wprowadzania danych można wykorzystać arkusz Microsoft Excel, a potem synchronizować słowniki z innymi aplikacjami w firmie.

5. Dodana funkcjonalność "big data"

Przetwarzanie dużych zbiorów danych (tzw. big data) dotąd rzadko przeprowadzano w środowisku SQL Server, gdyż baza ta nie dysponowała możliwością analizy danych w postaci niestrukturyzowanej. Dzięki rozwojowi silnika Integration Services można wykorzystać opracowaną wtyczkę integracji dwukierunkowej z narzędziem Apache Hadoop. Dzięki temu dane niestrukturyzowane można przetwarzać w Hadoop i skomunikować wyniki z bazą SQL Server 2012, gdzie odbędzie się dalsza analiza. Do analizy danych można wykorzystać rozwiązanie Self Service BI, które jest oparte na analizie w pamięci (Power Pivot) oraz korzystaniu z Excela jako klienta. Opracowane modele danych zasila się z różnych źródeł, a potem publikuje na portalu. Dzięki technologii in memory BI możliwe jest sortowanie setek milionów rekordów w czasie liczonym w sekundach.

6. Klasyczne środowisko i chmura

Przenoszenie aplikacji między środowiskiem działającym w klasyczny sposób a usługami chmurowymi napotyka na problemy. Razem z wydaniem SQL Server 2012 zostało opracowane narzędzie deweloperskie do tworzenia aplikacji hybrydowych i takich, które będą łatwo migrowane między chmurą publiczną (Microsoft SQL Azure) a środowiskiem w firmowym centrum danych. Możliwy jest scenariusz, w którym krytyczne dane będą przetwarzane w firmowym środowisku, a reszta w chmurze publicznej, z właściwą dla niej skalowalnością.

7. Zmiany licencyjne

Wprowadzone nowe modele licencjonowania zakładają rezygnację z licencjonowania per procesor - przestaje istnieć taka jednostka miary. Zamiast niej licencjonuje się bazę na rdzenie procesora. Podobny mechanizm obowiązuje w bazie Oracle. Dostępne są trzy wydania SQL Server 2012: Standard, Business Intelligence oraz Enterprise. Wydanie Standard dopuszcza licencjonowanie per serwer i licencje CAL oraz w nowym modelu. Wydanie Enterprise jest licencjonowane wyłącznie per rdzenie. Z kolei wydanie BI jako jedyne jest licencjonowane wyłącznie w modelu licencji per serwer wraz z licencjami CAL.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200