Premiera AdRem NetCrunch 3.0

AdRem Software ogłosiła oficjalną premierę programu AdRem NetCrunch 3.0 służącego do monitorowania, powiadamiania o usterkach i naprawiania problemów w sieciach, systemach i aplikacjach. Rozwiązanie adresowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw.

Podstawową nowością wersji 3.0 jest opcja automatycznego bądź ręcznego tworzenia spersonalizowanych map grupujących zasoby sieciowe wg kryteriów użytkownika. Mapa tego typu może ilustrować np. istotny dla firmy proces biznesowy. Każdej z takich map można przypisać osobną regułę monitorowania, alarmowania i raportowania.

W nowej wersji zwiększono też elastyczność w zarządzaniu błędami. Użytkownik może odroczyć alert, skasować go bądź ustawić reguły definiujące automatyczne przekierowanie zdarzeń do określonego odbiorcy w zależności od stopnia ważności danego zdarzenia (eskalacja alarmów). Udogodnienia te ograniczają liczbę fałszywych alarmów oraz umożliwiają rozwiązywanie problemów w sposób efektywny: przez odpowiedni personel i w odpowiednim czasie.

Zobacz również:

  • Aplikacja Inperly Billenium z e-dowodem osobistym
  • Kod źródłowy WWW sprzedany

Program jest licencjonowany wg liczby stacji roboczych i wspomaga monitorowanie systemów Windows, Linux, NetWare oraz urządzeń obsługiwanych za pomocą protokołu SNMP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200