Premier powołał Radę Koordynacyjną ds. Teleinformatyki

Nowo powołana Rada Koordynacyjna ds. Teleinformatyki zaplanowała pierwsze posiedzenie zaraz po I Kongresie Informatyki Polskiej, by uwzględnić w swoich działaniach wyniki jego obrad.

Nowo powołana Rada Koordynacyjna ds. Teleinformatyki zaplanowała pierwsze posiedzenie zaraz po I Kongresie Informatyki Polskiej, by uwzględnić w swoich działaniach wyniki jego obrad.

Prezes Rady Ministrów powołał do życia Radę Koordynacyjną ds. Teleinformatyki zarządzeniem nr 34 z dnia 18 listopada br. Radzie tej przewodniczyć będzie pełnomocnik premiera ds. Informatyki p. Marek Car. Licząca łącznie czternaście osób Rada Koordynacyjna składać się będzie z pełnomocników ds. systemów informatycznych z kluczowych resortów oraz urzędów centralnych. Do udziału w pracach Rady zostali też zaproszeni pełnomocnicy z Kancelarii Sejmu i Senatu oraz pełnomocnik z Kancelarii Prezydenta RP, a także pełnomocnik Prezesa NBP.


TOP 200