Premier ery komputerowej

Waldemar Pawlak (34 l.) jest od czasów studenckich entuzjastą informatyki i używa komputerów zarówno jako narzędzie wspomagania w gospodarstwie rolnym jak i w karierze politycznej.

Waldemar Pawlak (34 l.) jest od czasów studenckich entuzjastą informatyki i używa komputerów zarówno jako narzędzie wspomagania w gospodarstwie rolnym jak i w karierze politycznej.

W rodzinnej zagrodzie we wsi Kamionka pod Gąbinem (woj. płockie) ma pokój komputerowy w pełni wyposażony w sprzęt, oprogramowanie i urządzenia peryferyjne. Kwatera główna Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL jest - od czasu objęcia funkcji prezesa przez W. Pawlaka - najlepiej skomputeryzowaną centralą partyjną w Polsce. Podobnie jak klub poselski PSL w Sejmie. Informatyka pomaga PSL-owcom m.in. w polityce kadrowej i być może właśnie dlatego mają oni zawsze pod ręką kilku kandydatów na każde stanowisko państwowe. Również na co dzień Premier z przyzwyczajenia nie rozstaje się ze swoim notebookiem, tyle tylko, że teraz nie nosi go osobiście.

Dziennikarze zwracają uwagę, że w sposobie mówienia, a nawet formułowania myśli Premiera występują cechy komputerowe. Po wysłuchaniu różnych opinii lub pytań, W. Pawlak szybko "przetwarza dane" i zwykle bardzo zwięźle formułuje swoją wypowiedź i to w sposób wywołujący jak najmniej kontrowersji.

U początków prasy komputerowej w Polsce

"Premier bez teki" - tak Aleksandra Kwaśniewskiego określają dziennikarze - związany jest z narodzinami polskiej prasy komputerowej. Miało to miejsce w połowie lat 80., kiedy to obecny przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego był redaktorem naczelnym Sztandaru Młodych. Stoczył on wówczas udany bój z zachowawczymi członkami kierownictwa RSW Prasa i Biura Prasy KC PZPR, dla których prasa komputerowa była pojęciem "ideologicznie niesłusznym". W tych bojach uczestniczył nasz redakcyjny kolega Marek Młynarski, który wraz z Władysławem Majewskim był założycielem i redaktorem Bajtka, pierwszego czasopisma komputerowego w naszym kraju. Bajtek zaczął się ukazywać przy Sztandarze Młodych. Wkrótce potem narodził się miesięcznik KOMPUTER, który również redagował M. Młynarski.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200