Premier Pawlak w szkole

Premier Waldemar Pawlak, doceniając znaczenie informatyki w życiu gospodarczym, wziął udział 23 czerwca br. w uroczystym zakończeniu roku szkolnego i wręczeniu dyplomów absolwentom Mila College - prywatnego Policealnego Studium Informatycznego.

Premier Waldemar Pawlak, doceniając znaczenie informatyki w życiu gospodarczym, wziął udział 23 czerwca br. w uroczystym zakończeniu roku szkolnego i wręczeniu dyplomów absolwentom Mila College - prywatnego Policealnego Studium Informatycznego.

Uroczystości odbyły się w siedzibie warszawskiego Teatru Komedia. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele instytucji i firm współpracujących na co dzień ze szkołą. Premier wygłosił krótki referat w którym oszcował wielkość polskiego rynku komputerowego na ok. 1,5 mld USD zaangażowanych środków finansowych w sprzęcie i ok. 0,5 mld USD - w oprogramowaniu. Policealne Studium Informatyczne Mila College mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 4. Powstało ponad dwa lata temu z inicjatywy obecnego dyrektora, p. Andrzeja Żyławskiego, pełnomocnika przewodniczącego KBN ds. systemów informatycznych i sieci komputerowych p. Jerzego Gorazińskiego oraz dyrektora biura ds. informatyki URM p. Andrzeja Florczyka (notabene jest on wykładowcą w Studium). Uczniowie kształcą się przez dwa lata na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych w trzech kierunkach: Przetwarzanie danych, Oprogramowanie EMC oraz Finanse i rachunkowość. Czesne wynosi od ponad 1,5 mln zł za semestr na studiach dziennych do ponad 6 mln zł na wieczorowych. Nauki pobierają tu także pracownicy URM.


TOP 200