Premie za technologie

Program Restrukturyzacji Naprawczej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach pozwolił placówce osiągnąć płynność finansową i zyskać pozycję regionalnego lidera nowych technologii. Teraz to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie placówek medycznych w Polsce.

Computerworld Lider Informatyki 2014

Wydanie Computerworld poświęcone prezentacji wyników konkursu Lider Informatyki 2014 można bezpłatnie pobrać w formacie PDF: Computerworld Lider Informatyki 2014.

Ponad trzy lata temu, kiedy wybrano nowy zarząd, szpital znajdował się w trudnej sytuacji: rokrocznie generował straty, zadłużenie rosło, był krytykowany przez pacjentów i groziła mu likwidacja. Zarząd zdecydował się na restrukturyzację i postawił na innowacyjność.

Nie było łatwo. Szpital miał wprawdzie system informatyczny, ale jego skuteczność i sprawność oscylowały w granicach 50% . Szpital przeznaczył na ten cel własne środki, a pieniądze unijne udało się pozyskać dopiero na kolejny projekt – stworzenie w szpitalu sieci Wi-Fi i zakup nowoczesnych tabletów. Dzięki temu lekarze i pielęgniarki mają szybki i sprawny dostęp do systemu szpitalnego. Docelowo dostęp do Wi-Fi uzyskają również pacjenci. Z czasem do dyspozycji pacjentów i odwiedzających zostaną przekazane infokioski.

Zobacz również:

Efekty wdrożenia

Ponad 700 osób zostało przeszkolonych w korzystaniu z systemów medycznego i administracyjnego.

Wyeliminowanie klisz rentgenowskich przyniosło 70 tys. zł oszczędności rocznie.

Trzy lata temu szpital generował 8 mln zł straty rocznie, od dwóch lat przynosi zyski.

Do dwóch razy sztuka

Adam Szałanda, dyrektor

Dla mnie informatyzacja ma aspekt prawny, chciałbym, żeby szpital, którym kieruję, był w czołówce placówek gotowych do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej przed terminem wyznaczonym przez ustawodawcę. Drugim aspektem są finanse. Jest możliwość pozyskania środków na inwestycje z programów unijnych, od organu założycielskiego, natomiast to, co tutaj ludzie wypracowują, przeznaczamy dla nich w formie stałego wynagrodzenia albo premii. To mobilizuje. Wziąłem na siebie decyzje dotyczące uproszczenia procedur. Wszystkich pracowników traktujemy po partnersku, konsultujemy różne rozwiązania.

„Poprzedni system informatyczny miał małą wydajność i generował wysokie koszty jego serwisowania. Został ogłoszony przetarg na utrzymanie go z możliwością wymiany” – wspomina dyrektor Adam Szałanda. „Otrzymaliśmy ofertę, która nas satysfakcjonowała pod względem wdrożeniowym, ekonomicznym i organizacyjnym w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala. Wykorzystaniu technologii sprzyjała restrukturyzacja, polegająca na spłaszczeniu struktury poprzez likwidację wielu stanowisk kierowniczych”.

Pełna informatyzacja szpitala pomogła wprowadzić racjonalną gospodarkę lekami i materiałami medycznymi, uporządkować sprawę kosztów leczenia, efektywniej zarządzać czasem pracy. System wprowadzano przez osiem miesięcy. Kolejną kwestią było dostosowanie do przepisów ustawy o elektronicznej dokumentacji medycznej. Obecnie posługują się nią wszystkie poradnie specjalistyczne, a na oddziałach są wdrażane aplikacje i stopniowo wycofywana jest dokumentacja papierowa.

Całość projektu była prowadzona według metodyki PRINCE2 zaproponowanej przez KAMSOFT SA. Zgodnie z metodyką przeprowadzono projekt, począwszy od analiz biznesowych aż po procedury szkoleniowe.

Zysk do podziału

Alicja Skindzielewska, główny księgowy

Dzięki temu, że część szara i część biała zostały spięte, mamy potężne narzędzie kontrolno-zarządcze. Pracujemy teraz nad modułem BI, który jest potężną bazą do zarządzania danymi. To potrzebne dane i czasem bardzo zaskakujące. Mamy też możliwość sprawdzenia stanu realizacji wszystkich umów z POW NFZ, więc i szybkiej reakcji. Dzięki narzędziu staliśmy się dla płatnika bardziej wiarygodni, bo nasze raporty są szybko weryfikowane, co umożliwia szybszy przepływ pieniędzy do szpitala. W części szarej, m.in. w Dziale Finansowo-Księgowym, nowy system udało się wprowadzić w ciągu dwóch miesięcy. Później były kolejno uruchamiane: apteka, laboratoria, poradnie, a na końcu oddziały szpitalne.

Kompleksowe i zintegrowane środowisko IT dla szpitala obejmuje mechanizmy BI, dzięki którym zarządzający mogą na bieżąco śledzić kluczowe dla placówki parametry. System dopiero jest zasilany danymi, ale już widać, że to doskonałe narzędzie do analiz kosztochłonności poszczególnych procedur. Większość załogi odczuwa pozytywne efekty racjonalizacji gospodarki. Zysk wypracowany za 2013 r. pozwolił na wzrost wynagrodzeń. Na ten cel przeznaczono ok. 2,5 mln zł.

Zadowoleni są również pacjenci – w ankietach na stronie szpitala i w badaniach przeprowadzonych przez organ założycielski znajduje się coraz więcej pozytywnych opinii.

Obecnie suwalski szpital realizuje duży projekt w ramach współpracy transgranicznej ze Szpitalem Klinicznym w Grodnie. Dzięki pozyskaniu 2 mln euro zostanie zmodernizowany i wyposażony w nowy sprzęt Oddział Onkologii Klinicznej i Hematologii wraz z gabinetem chemioterapii a także ucyfrowienie pracowni RTG i doposażenie jej w kolejne urządzenia. Z doświadczeń suwalskiego szpitala korzystają inne placówki w regionie.

Premie za technologie

TOP 200