Precyzyjny poszukiwacz

Oprogramowanie Veritas i3 to pakiet do szeroko rozumianej analizy wydajności aplikacji.

Oprogramowanie Veritas i3 to pakiet do szeroko rozumianej analizy wydajności aplikacji.

Veritas i3 to oprogramowanie do optymalizowania wydajności aplikacji przejęte kilka miesięcy temu wraz z izraelską firmą Precise Software Solutions. Program może monitorować pracę, m.in. aplikacji PeopleSoft, Oracle Applications oraz systemów tworzonych w technologiach Oracle, Siebel, SAP, ClarifyCRM, SAP, Microsoft Exchange, aplikacji budowanych w technologii J2EE i aplikacji internetowych. Wydajność aplikacji jest mierzona przez Veritas i3 metodą black box, czyli bez analizy kodu źródłowego, a jedynie na podstawie pracy i czasów odpowiedzi aplikacji na określone działania użytkownika. Tego rodzaju rozwiązania oferuje w Polsce firma Mercury Interactive. Na razie i3 to samodzielny program - na jego pełną integrację z dotychczasowymi aplikacjami Veritas trzeba poczekać co najmniej kilkanaście miesięcy.

Po wszystkich szczeblach

Oprogramowanie monitoruje wydajność nie tylko w obrębie pojedynczej warstwy infrastruktury, ale śledzi przepływy informacji między kolejnymi warstwami. Veritas i3 pozyskuje dane z warstwy aplikacyjnej i wiąże je z informacjami o wydajności bazy danych, systemu operacyjnego, sieci oraz, co jest rzadkością wśród tego typu narzędzi, systemów pamięci masowych. Informacje o wydajności poszczególnych podsystemów są gromadzone w określonych przez administratora cyklach (domyślnie raz na dobę). Veritas i3 pozwala przechowywać także dane archiwalne i wykorzystywać je do analiz zmian wydajności w czasie.

Dzięki analizie wskaźników pochodzących z różnych źródeł możliwe jest precyzyjne określenie prawdziwych przyczyn kłopotów z wydajnością (root cause). Veritas twierdzi jednak, że to zaledwie połowa sukcesu, konieczne jest bowiem jeszcze jego usunięcie. W tym właśnie celu oprogramowanie Veritas i3 wyposażono w moduł ekspertowy SmarTune, który na podstawie analizy wydajności podpowiada administratorowi potencjalne sposoby rozwiązania problemu.

Bezbolesna operacja

Veritas i3 for Oracle to wersja przeznaczona do monitorowania wydajności baz i aplikacji Oracle. Aby sam pomiar nie obniżał wydajności, narzędzie zbiera dane poprzez bezpośredni dostęp do interfejsów Oracle SGA (System Global Area). Dzięki temu nie zachodzi konieczność utrzymywania odrębnej sesji z bazą danych i zajmowania jej zasobów. Równolegle pobierane są dane z systemu operacyjnego.

Pierwszym krokiem analizy wydajności bazy jest obserwacja działania typowej aplikacji: dostępności zasobów, przeciętnych czasów odpowiedzi oraz czasów cząstkowych (nawiązanie sesji, interpretacja zapytania, wykonanie operacji, transmisja danych). Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają zidentyfikować wąskie gardła systemu (np. ograniczenia procesora bądź I/O czy opóźnienia dostępu do bazy wynikające z wykorzystania bufora itp.). System pozwala też na pozyskanie bardziej szczegółowych informacji, np. o czasach i zasobach wykorzystanych podczas wykonywania poszczególnych etapów skomplikowanego zapytania SQL. Analizie mogą podlegać nie tylko zapytania, ale i procedury składowane, indeksy, a także wzorcowe metody dostępu do obiektów (object access patterns).

Narzędzie SmarTune analizuje strukturę zapytań SQL i wskazuje jak można je przekształcić, aby uzyskać lepszą wydajność. Posiada też mechanizmy podpowiadające administratorowi, jak konstruować wydajne indeksy, a nawet jak skonfigurować urządzenia I/O czy system pamięci masowej.

Veritas szuka nowych dróg

Przejęta przez Veritas Software izraelska firma Precise Software Solutions działała przez 10 lat i zatrudniała 450 pracowników. Z oprogramowania i3 korzysta m.in. sklep internetowy Amazon.com. Veritas oferuje także inne aplikacje Precise, m.in. oprogramowanie StorageCentral przeznaczone do zarządzania danymi i zasobami dyskowymi na platformach Windows.

Prawie w tym samym czasie Veritas przejął także amerykańską firmę Jareva Technologies. Jej oprogramowanie, nazywane obecnie Veritas OpForce 3.0, służy do automatycznego wykrywania zasobów serwerów i przydzielania ich aplikacjom według określonej polityki.

Nowe produkty będą oferowane za pośrednictwem zarówno własnego działu sprzedaży, jak i poprzez partnerów. Ceny przejętych produktów nie zostały jeszcze ustalone.


TOP 200