Praworządna "Novell-izacja"

Firma NOVELL zdecydowała się na legalizację swojego oprogramowania w Polsce.

Firma NOVELL zdecydowała się na legalizację swojego oprogramowania w Polsce. Do końca sierpnia br. ogłoszono następujące warunki legalizacji: przedkłada się używaną dyskietkę systemową, wypełnia odpowiedni druk i wnosi odpowiednią opłatę legalizacyjną. W zamian za to nabywa się prawo do serwisu, pełny pakiet z licencją i pra-

wo do zniżek ceny za następne wersje systemu "NetWare. Przykładowa cena 'legalizacji pakietu NetWare wersji 3-11 została określo-na na 350 USD, podczas gdy cena katalogowa systemu jest dziesięć razy wyższa. Właśnie za tyle oferowano te systemy np. na Górnośląskiej Giełdzie Towarowo-Pieniężnej.


TOP 200