Prawo zostaje w tyle za technologią

Najbliższe lata przyniosą dynamiczny rozwój telewizji mobilnej, zaś zbudowanie nowoczesnego systemu legislacyjnego może mieć kluczowe znaczenie dla zwiększenia tempa rozwoju mediów w Polsce - to dwa najważniejsze wnioski z konferencji Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Według ekspertów, konieczne mogą być zasadnicze zmiany prawne.

Najbliższe lata przyniosą dynamiczny rozwój telewizji mobilnej, zaś zbudowanie nowoczesnego systemu legislacyjnego może mieć kluczowe znaczenie dla zwiększenia tempa rozwoju mediów w Polsce - to dwa najważniejsze wnioski z konferencji Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Według ekspertów, konieczne mogą być zasadnicze zmiany prawne.

Prawo zostaje w tyle za technologią

Nasza konferencja pokazała, że telewizja mobilna to nowa wartość, jaka powstaje na styku trzech różnych gruntów prawnych - prawa telekomunikacyjnego, prawa mediów i prawa autorskiego - mówi Aleksander Frydrych, wiceprezes PIIT.

Konferencja PIIT poświęcona była legislacyjnym i regulacyjnym potrzebom związanym z błyskawicznym rozwojem nowych technologii i nowych mediów, który tworzy nową rzeczywistość prawną dotyczącą zarówno spraw technologicznych, jak i prawa autorskiego. Eksperci PIIT, UKE, KRRiT dyskutowali m.in. nad nową treścią dyrektywy o usługach audiowizualnych, która ma regulować prawnie przekazy za pomocą nowego medium, jakim jest telewizja mobilna. "Konferencja pokazała, że telewizja mobilna to nowa wartość, jaka powstaje na styku trzech różnych gruntów prawnych - prawa telekomunikacyjnego, prawa mediów i prawa autorskiego" - podsumował Aleksander Frydrych, wiceprezes PIIT.

Zastanawiano się także m.in. nad tym, czy przekaz audiowizualny, oglądany z ekranu telefonu komórkowego, powinien być traktowany jako audycja? Jeżeli tak, to - zgodnie z polskim prawem - powinien również podlegać ustawie o radiofonii i telewizji i zapisanej w niej zasadzie reemisji. Narzuca ona na operatorów obowiązek retransmisji siedmiu istniejących programów telewizyjnych. To z kolei zajęłoby większą część pasma dostępnego dla telewizji mobilnej. Niestety wydaje się, że wraz ze wzrostem tempa rozwoju nowych technik transmisji podobne dylematy mogą pojawiać się coraz częściej.

W tym samym czasie Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, podjęła decyzję o ogłoszeniu przetargu na częstotliwości do rozwijania telewizji mobilnej. UKE chce rozdysponować częstotliwości w 31 miastach. Dodatkowa pula zostanie udostępniona w miastach, w których mają odbywać się mecze Euro 2012. Częstotliwości otrzymają co najmniej dwa podmioty, mogą to być konsorcja. UKE chce ogłosić przetarg w maju, a rozstrzygnąć nie później niż we wrześniu. Firmy zainteresowane telewizją mobilną wskazywały właśnie na brak częstotliwości jako główną przeszkodę rozwoju i inwestowania w rozwój tego typu usług.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200