Prawo dla firm

Wydawnictwo Prawnicze LEX wydało Bibliotekę Prawa - komputerową bazę tekstów prawnych.

Wydawnictwo Prawnicze LEX wydało Bibliotekę Prawa - komputerową bazę tekstów prawnych.

Na dysku CD-ROM znajdują się m.in. teksty podstawowych aktów prawnych (ok. 2 tys.), skorowidz rzeczowy (25 tys. haseł), encyklopedia pojęć prawniczych (3,5 tys. haseł), kartoteka aktów prawnych (55 tys. pozycji - obok przepisów obowiązujących zawiera jeszcze akty oczekujące i archiwalne). Praktycznym uzupełnieniem jest zestaw ok. 300 wzorów umów i pism.

Podczas instalacji program proponuje jedną z sześciu wersji Biblioteki, które są przeznaczone np. dla osób fizycznych i spółek cywilnych, przedsiębiorstw zagranicznych, spółek prawa handlowego, banków.

Akty archiwalne i oczekujące są przedstawione w postaci krótkich metryk- streszczeń, a teksty aktów obowiązujących zawierają wszystkie zmiany wprowadzone od chwili uchwalenia. Przepisy można opatrywać komentarzami i zaznaczać zakładkami.

Program kosztuje 149 zł z VAT, ale oferowany jest bez aktualizacji. Co 3 miesiące ma się pojawiać kolejne wydanie, uzupełnione o najnowsze zmiany prawne, które będzie sprzedawane niezależnie.


TOP 200