Prawnicze ABC

Dom Wydawniczy ABC oferuje "Polskie Prawodawstwo 1998" na dysku CD lub w Internecie.

Dom Wydawniczy ABC oferuje "Polskie Prawodawstwo 1998" na dysku CD lub w Internecie.

Roczne archiwum polskiego prawodawstwa, zawierające prawie 2500 aktów prawnych, znalazło się na dysku CD-ROM wydanym przez Dom Wydawniczy ABC. "Polskie Prawodawstwo 1998" nie ogranicza się do aktów zawartych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich, w jego skład wchodzą także Dzienniki Urzędowe wydane w 1998 r. przez Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowy Bank Polski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Główny Urząd Statystyczny.

Oprogramowanie zawiera wbudowany system wyszukiwania, który działa z uwzględnieniem polskich znaków diakrytycznych. System stworzono na bazie programu Hyper Reader firmy NTERGAID. Umożliwia on pełnotekstowe przeszukiwanie zawartości dysku, także przy zawężeniu pól wyszukiwania i wykorzystaniu operatorów logicznych. Ponadto dostępne są funkcje wyszukiwania dokumentów, dotyczących określonych przez użytkownika zagadnień (np. ustawy i zbioru aktów wykonawczych). Założeniem serii "Polskie Prawodawstwo" jest bieżące archiwizowanie polskiego prawa, a w przyszłości także zestawienie prawodawstwa lat ubiegłych. Obecnie dostępne są dyski z zapisami z lat 1990-95, 1996, 1997, 1998. Wersje z lat 1996-97 zamieszczono na dysku w formie demonstracji, zawierającej tylko spis tytułów aktów. Cena netto najnowszej pozycji wynosi 60 zł.

Od roku 1997 Dom Wydawniczy ABC udostępnia publikacje prawnicze i akty prawne również na własnej stronie WWW.

Znajduje się tam także komercyjny serwis prawniczy ArsLexum, przygotowany we współpracy z Rodan i AtomNet, oraz księgarnia internetowa, gdzie można poznać aktualną ofertę wydawnictw prawniczych i bezpośrednio zamówić interesujące publikacje.


TOP 200