Prawnicy w świecie nowych technologii

Jak nowe technologie informacyjne zmienią kształt prawniczego rynku? Zagadnienie to będzie jednym z głównych tematów konferencji "Koniec świata prawników? Przyszłość rynku usług prawnych" organizowanej 15 września w Warszawie przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Partnerem medialnym jej jest Computerworld. Spotkanie to ma być impulsem do szerszej dyskusji na temat wyzwań, jakie w obecnych realiach stoją przed rynkiem usług prawnych. Kryzys, nowe potrzeby i wymagania klientów, coraz ostrzejsza konkurencja, a także rozwój nowych technologii zmieniają i będę zmieniać to, jak wygląda codzienna praca prawników, ich zadania, sposób działania kancelarii prawnych, będą wpływać na rolę i znaczenie usług prawnych oraz zakres odpowiedzialności prawników.

Nowe spojrzenie na specyfikę usług prawnych przedstawi m.in. Richard Susskind, wykładowca prawa w Gresham College w Londynie i na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow, autor głośnej książki "The End of Lawyers?". Jego zdaniem, w nadchodzących latach klienci będą wymagali, aby codzienna praca prawników była ujednolicona i ustandaryzowana. To będzie ogromne wyzwanie dla modelu biznesowego, na którym opierają działalność współczesne kancelarie prawne. Richard Susskind omówi także nowe technologie, które - w jego opinii - będą w znaczący sposób zmieniać kształt rynku prawniczego. Poda też argumenty przemawiające na korzyść nowych sposobów zaopatrywania rynku prawniczego - outsourcing, offshoring i multisourcing.

Podczas konferencji zostaną wręczone nagrody za najlepsze strony internetowe kancelarii prawnych działających w Polsce. Więcej informacji o programie konferencji można znaleźć na stronie: http://www.konferencje.kirp.pl/Konferencja/.


TOP 200