Prawne e-funkcjonowanie

Istotne jest też, aby przejrzeć warunki licencyjne lub umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych, w szczególności pod kątem zakresu udzielonych uprawnień. Zakres jej musi być dopasowany do formy prowadzonej przez nas działalności i jej specyfiki. Oczywiście w dalszej kolejności warto zadbać co najmniej o odpowiednie postanowienia dotyczące czasu trwania licencji oraz warunków jej wypowiadalności.

Zawartość strony internetowej

Mając już zarejestrowaną działalność gospodarczą, wybraną i zarejestrowaną domenę oraz sprawnie działające oprogramowanie obsługujące nasz biznes, należy zadbać o zawartość strony internetowej. Z punktu widzenia prawnego istotne jest, aby informacje, grafika oraz pozostała zawartość strony internetowej nie naruszała praw własności intelektualnej innych przedsiębiorców oraz nie stanowiła czynu nieuczciwej konkurencji wobec nich.

Mówiąc o prawach własności intelektualnej, mam przede wszystkim na uwadze prawa autorskie - gdzie naruszenie polega przede wszystkim na bezprawnym używaniu utworów czyjegoś autorstwa lub przypisywaniu sobie autorstwa cudzego utworu. Mówiąc o czynach nieuczciwej konkurencji, mam zaś na myśli nieuczciwą reklamę, taką jak reklama wprowadzająca w błąd, czy też niedozwolona reklama porównawcza.

Zamiast zatem wiernie kopiować strony innych sklepów internetowych, warto rozważyć stworzenie oryginalnej zawartości, która z jednej strony nie będzie naruszała praw osób trzecich, a z drugiej wyróżni nasz sklep internetowy spośród wielu innych.

Termin na odstąpienie od umowy przez konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Taki zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a wszelkie przedpłaty, które dokonał konsument powinny zostać zwrócone z ustawowymi odsetkami. Co istotne, jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje klienta o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy wynosi 3 miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega ponownie skróceniu do 10 dni. Są jednak pewne wyjątkowe sytuacje, gdzie prawo, co do zasady, nie zezwala konsumentowi na odstąpienie od umowy, np. dotyczy to świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu i świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

Umowy z agencją reklamową lub firmą IT

Jeżeli sami przedsiębiorcy, rękami swoich pracowników, decydują się na opracowanie zawartości strony sklepu internetowego, to raczej nie będzie problemu z kwestią skutecznego przeniesienia autorskich praw majątkowych do jej zawartości.

Większe ryzyko z tego punktu widzenia powstaje w przypadku, kiedy to zewnętrzna agencja reklamowa lub firma informatyczna na nasze zlecenie zobowiązuje się do wykonania strony internetowej. Mówiąc o ryzyku, mam na myśli zwłaszcza to, że jako licencjobiorca lub uprawniony z autorskich praw majątkowych nie otrzymamy możliwości korzystania z efektów praw agencji reklamowej lub firmy informatycznej w takim zakresie, jaki jest optymalny z punktu widzenia prowadzonego przez nas biznesu.

Zmorą dla przedsiębiorców jest uświadomienie sobie, że w efekcie podpisanej umowy, nie mają oni prawa do wprowadzania modyfikacji i zmian do zawartości strony internetowej. Nie oznacza to, że taka strona jest niezmieniana, ale że to uprawniona agencja reklamowa lub firma IT może dokonywać takich zmian na naszą prośbę. Oczywiście najczęściej odpłatnie...


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200