Prawne e-funkcjonowanie

Jakie są obowiązki prawne związane są z założeniem i funkcjonowaniem e-sklepów? Na co kupujący mogą zwracać uwagę, decydując się na zakup towarów za pośrednictwem Internetu, aby ograniczyć swoje ryzyko?

Decydując się na rozpoczęcie biznesu polegającego na sprzedaży towarów w sieci, musimy pamiętać, że jest to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. To oznacza, że jako przedsiębiorcy, powinniśmy spełnić wszelkie prawem przewidziane obowiązki związane z założeniem i prowadzeniem biznesu. W zależności od tego, czy zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego (np. jawna albo z ograniczoną odpowiedzialnością), czy też prowadzić jednoosobową działalność pod własnym nazwiskiem, jesteśmy zobowiązani do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w gminnej ewidencji działalności gospodarczej. Czeka nas też obowiązek uzyskania numerów NIP i REGON, wskazania siedziby zakładanego przedsiębiorstwa oraz profilu działalności. Słowem, zasadniczo wszystko to, co musi zrobić "tradycyjny" przedsiębiorca prowadzący sklep na rogu ulicy, musi uczynić również podmiot, chcący handlować w Internecie.

Domena internetowa i...

Z prawnego punktu widzenia istotne mogą być w szczególności dwa aspekty - rejestracja domeny internetowej oraz wybór oprogramowania obsługującego stronę internetową.

Podstawą funkcjonowania każdego sklepu internetowego jest sprawnie działająca witryna. Nie zagłębiając się w ich techniczne aspekty funkcjonowania, z prawnego punktu widzenia istotne mogą być w szczególności dwa aspekty - rejestracja domeny internetowej oraz wybór oprogramowania obsługującego stronę internetową. Rejestracja domeny internetowej, czynność banalna z technicznego punktu widzenia, może pociągać za sobą - w szczególności jeżeli została dokonana w złej wierze - szereg negatywnych konsekwencji prawnych. Nie zagłębiając się w szczegóły, należy wskazać, że rejestrator domen, niezależnie od tego czy to będzie NASK, czy jego partner - nie dokonuje sprawdzania domeny na etapie jej rejestracji pod kątem tego naruszenia praw osób trzecich. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że rządzi zasada "kto pierwszy ten lepszy". W konsekwencji wiele podmiotów decyduje się na rejestrację domen internetowych, które w nazwie zawierają znak towarowy słowny albo oznaczenie zbliżone do zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego lub innego oznaczenia identyfikującego innych przedsiębiorców.

Zobacz również:

  • Opłata reprograficzna to kolejny zły pomysł
  • Ukraina akceptuje kryptowaluty
  • Komisja Senatu USA zatwierdziła ustawę skierowaną przeciwko Apple i Google

Mimo jednak, iż rejestrator bada tylko czy domena, którą chcemy zarejestrować istniała wcześniej czy nie, to z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że jeżeli zdecydujemy się na rejestrację w złej wierze domeny, która w nazwie zawiera np. renomowany znak towarowy, to możemy mieć kłopoty. Przedsiębiorcy, świadomi swoich praw i dbający o ochronę praw własności intelektualnych, będą dążyli do przeniesienia na ich rzecz zarejestrowanej domeny internetowej, twierdząc, że w wyniku rejestracji i używania przez nas takiej domeny i handlowania asortymentem zbliżonym lub podobnym do asortymentu tych przedsiębiorców, naruszyliśmy ich prawa własności intelektualnej oraz popełniliśmy czyn nieuczciwej konkurencji. W skrajnych przypadkach taki spór może zakończyć się w sądzie domenowym.

Jaka jest zatem rada dla tych co zamierzają rozpocząć działalność polegającą na sprzedaży towarów w Internecie? Sprawdzić, czy nazwa domeny, którą chcemy zarejestrować nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym albo czy nie stanowi ona firmy innego przedsiębiorcy, zwłaszcza takiego, który w ramach swojego przedsiębiorstwa sprzedaje towary tożsame z naszymi lub podobne do nich.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200