Prawie akcyjny JTT Computer

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki JTT Computer, firma ta zostanie przekształcona w spółkę akcyjną. "Jest to pierwszy krok w kierunku wejścia na giełdę" - stwierdził prezes spółki Tomasz Czechowicz. Już teraz wiadomo jednak, że prospekt emisyjny JTT nie zostanie wydany w tym roku.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki JTT Computer, firma ta zostanie przekształcona w spółkę akcyjną. "Jest to pierwszy krok w kierunku wejścia na giełdę" - stwierdził prezes spółki Tomasz Czechowicz. Już teraz wiadomo jednak, że prospekt emisyjny JTT nie zostanie wydany w tym roku.

Zatwierdzenie bilansu za ub.r., zmiany w zarządzie spółki, udzielenie absolutorium dotychczasowym władzom JTT i przekształcenie firmy w spółkę akcyjną były głównymi tematami Walnego Zgromadzenia Wspólników wrocławskiej spółki-matki holdingu JTT. Postanowienie wspólników firmy o przekształceniu w spółkę akcyjną czeka jeszcze na zatwierdzenie w sądzie, (decyzja miała zapaść jeszcze w ub. tygodniu).

Nowym, jednym z 5 wiceprezesów firmy został jej dotychczasowy dyrektor handlowy Janusz Krasnopolski. Wśród członków Zarządu znalazł się również Paweł Ciesielski. "Obecne zmiany kadrowe są niczym więcej jak zatwierdzeniem stanu faktycznego" - powiedział Dariusz Kłodos, nowy wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki i jej były wiceprezes.

Zdaniem Tomasza Czechowicza nadanie firmie nowej formy prawnej wiąże się z możliwościami uzyskania taniego kapitału. "Jednak z wejściem na giełdę nie należy się spieszyć - dodał Czechowicz - gdyż pozyskany kapitał w ten sposób jest droższy niż np. kredyty bankowe". Dla JTT wejście na warszawską giełdę byłoby obecnie "prestiżową, acz pochopną decyzją" - stwierdził szef JTT.

Wyniki holdingu JTT ukażą się dopiero w połowie bieżącego roku, jednak już teraz wrocławska spółka-matka podała swoje rezultaty finansowe za 1994 r. Przychody z branży komputerowej JTT Computer wyniosły 1 bln 60 mld, co stanowi prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z 1993 r.


TOP 200