Prawie 13% Polaków ma dostęp do Internetu

Z najnowszego badania OBOP wynika, że Internet służy polskim użytkownikom głównie do zdobywania informacji niezbędnych do pracy i nauki.

12,8% Polaków powyżej 15 roku życia ma dostęp do Internetu, a łączą się z nim głównie z domu (32,4%), pracy (28,5%) i uczelni (25,9%) - wynika z najnowszego badania Ośrodka Badania Opinii Publicznej (OBOP).

Zdaniem OBOP polscy użytkownicy Internetu wykorzystują go głównie do zdobywania informacji związanych z pracą lub nauką (73,1%) i zainteresowaniami (58%). Największą popularnością wśród nich cieszy się serwis Wirtualnej Polski (33,9%), za nim znajduje się Onet.pl (27,1%) i Yahoo! (21,7%) - wynika z pierwszej edycji badania Interbus, prowadzonego przez OBOP. Badanie to ma charakter ciągły, jest przeprowadzane 2 razy w miesiącu i zostało rozpoczęte w lutym br. Jak zapowiada ośrodek, będzie ono wkrótce rozszerzone o pomiar efektywności reklam oraz tzw. audytorium stron internetowych (Web Audience Measurement).

Taylor Nelson Sofres, grupa, do której należy OBOP, dysponuje również danymi na temat polskich internautów, zaczerpniętymi z innych badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat. Wynika z nich, że w tym okresie liczba Polaków korzystających z Internetu wzrosła ponad dwukrotnie. Na początku 1998 r. było ich 5,4%, na początku ub.r. - 7,1%, zaś w jego połowie - 9,3%. Obecnie dostęp do Internetu ma jeden na ośmiu Polaków (12,8%).

Wśród użytkowników Internetu najwięcej jest osób z wyższym wykształceniem (46% ma dostęp do sieci), menedżerów (54%), przedstawicieli wolnych zawodów (46%), biznesmenów (30%) oraz studentów i uczniów (35%). W dużych miastach z Internetem może łączyć się co piąty mieszkaniec, na wsi - tylko co piętnasty.

Z badań wynika też, że polscy użytkownicy dosyć często korzystają z Internetu. W odpowiedzi na pytanie o termin ostatniego łączenia się z siecią, prawie 29% odpowiedziało, że wykonało to wczoraj, a tylko 4,3%, że dawniej niż trzy miesiące temu.

Mniej niż połowa polskich internautów (42,2%) korzysta z poczty elektronicznej: wśród nich 27% codziennie, ale co czwarty - zaledwie kilka razy w miesiącu. Co piąty internauta (22%) ma własny adres e-mailowy.

Ponadto 25% korzystających z sieci traktuje ją jako okazję do nawiązywania kontaktów czy rozmów z innymi internautami. Bardzo małe powodzenie mają zakupy przez Internet (1,6%), niewiele większe - usługi finansowe, bankowe online (2,8%).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200