Prawdziwy serwer uniwersalny

Ma go tylko Oracle, Ma go tylko Informix

Ma go tylko Oracle, Ma go tylko Informix

Najwyższy czas powiedzieć prawdę. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Informix Software prowadził kampanię dezinformacji, która spowodowała nieporozumienia, o ważnym przełomie w przemyśle baz danych. Słuchając Informixa, odnosi się wrażenie, że firma zdefiniowała nową klasę baz danych, która może wykonać wszystko, jest przeznaczona dla każdego i już obecnie jest produktem realnym.

Nic nie jest dalsze od prawdy

W lutym 1996 r. Oracle Corp. rozpoczął dostawy pierwszego na świecie serwera uniwersalnego Oracle, mającego jako rdzeń serwer Oracle 7.0. Był to pierwszy system zarządzania bazami danych ogólnego przeznaczenia, integrujący dane multimedialne i zawierający optymalizację dla nowej klasy aplikacji, takich jak hurtownie danych.

Obecnie tysiące klientów używa serwera uniwersalnego Oracle do obsługi swojej działalności gospodarczej. Firma kończy testowanie drugiej generacji serwera uniwersalnego Oracle, opartego na technologii Oracle 8.0.

Informix, jak na razie, nie dostarczył jeszcze serwera uniwersalnego Informixa (IUS) do powszechnego użytku. Jego zapowiedź z grudnia 1996 r. dotyczyła tego, co inne firmy uznają za wersję beta. Produkt był testowany jedynie kilka tygodni; działa tylko na kilku platformach; można go kupić tylko z jednomiesięcznymi usługami konsultingowymi; nie powinien być używany do aplikacji produkcyjnych.

Fakty są więc takie, że obecnie Oracle ma już produkt, Informix - nie

Cóż to jest więc ten uniwersalny system zarządzania bazami danych (USZBD)? Nie jest tylko obiektowo-relacyjny. Nie tylko same multimedia. Nie tylko sama rozszerzalność. Naszym zdaniem, USZBD robi wszystko. Oznacza to więc, że wspiera on:

* dane multimedialne (takie jak tekst, wideo i dane przestrzenne)

* rozszerzalność (niezależni producenci mogą dodawać kod do platformy bazowej)

* ma wiele modeli danych (takich jak relacyjny, wielowymiarowy i obiektowy)

* nadaje się do wielu aplikacji (np. do przetwarzania transakcyjnego i obsługi hurtowni danych).

Obsługując te potrzeby w jednym produkcie USZBD umożliwia nowe klasy aplikacji, zmniejsza koszty szkolenia i administrowania wielu , które zastępuje.

Porównajmy produkty Oracle'a i Informixa

Multimedialne typy danych.

Wsparcie nowych typów danych, takich jak tekst, obrazy, wideo i dane przestrzenne ma coraz większe znaczenie dla wielu aplikacji, zwłaszcza związanych z Internetem. Serwer uniwersalny Oracle ma zintegrowane wsparcie danych multimedialnych w motorze bazy danych. Oracle wspiera większość ważnych typów danych i zintegrował to wsparcie w celu zwiększenia wydajności i niezawodności.

Ściśle zintegrowane dane multimedialne są dostępne w produkcyjnych serwerach uniwersalnych Oracle od roku i zostały wykorzystane w intranetach WWW naszych klientów, systemach szkoleniowych i innych aplikacjach. Serwer uniwersalny Oracle jest już powszechnie dostępny. IUS zas nie.

Rozszerzalność. Dotyczy mechanizmu pozwalającego niezależnym producentom na dodawanie właściwości do produktu bazowego. Dla przykładu, rozszerzalność platform klienta, takich jak przeglądarka (Internetu) ma formę rozszerzeń (plug-in). Oracle zdefiniował Network Computing Architecture zapewniającą solidne, wysoko wydajne środowisko z rozszerzalnością na stacji klienta, w serwerze aplikacji i w

Oracle

Ma go tylko Informix

Wyjaśnijmy nieporozumienia. Prawdziwie uniwersalny serwer ma - oprócz typowych właściwości systemu zarządzania bazami danych SQL - możliwości obiektowo-relacyjne, takie jak: rozszerzenia podstawowych typów danych, funkcje definiowane przez użytkownika, wsparcie złożonych obiektów, dziedziczenie i polimorfizm. Pozwala to użytkownikowi na zarządzanie wszystkimi posiadanymi danymi, nie tylko danymi numerycznymi i znakowymi. Innymi słowy, serwer uniwersalny dodaje do systemu zarządzania bazami danych możliwości, które od dawna były obecne w obiektowych językach programowania, takich jak C++ czy SmallTalk.

Jeżeli mówimy o architekturze uniwersalnego serwera, to ma ją jedynie Informix

Firma ta ma jedyny obiektowo-relacyjny system zarządzania bazami danych dostępny obecnie handlowo na wielu platformach unixowych (na Windows NT będzie dostępny w następnym kwartale). W pełni funkcjonalny obiektowo-relacyjny system zarządzania bazami danych stanowi motor serwera uniwersalnego. Oznacza to jeden, zintegrowany motor z rodzimym wsparciem rozszerzeń typów danych (moduły DataBlade).

Uniwersalny serwer Informixa (IUS) ma wszystkie zalety relacyjne systemu zarządzania bazami danych, przetwarzania równoległego i partycjonowania danych, integralności danych, kompleksowego zarządzania bazami rozproszonymi i replikacją danych. IUS umożliwia organizacjom zarządzanie wszystkimi swoimi danymi, łącznie ze złożonymi typami danych.

Informix dyktuje warunki na rynku baz danych

Zauważono to w Oracle Corp.; czego świadectwem jest jego kampania reklamowa w ciągu ostatniego roku. Oracle obecnie nie ma obiektowo-relacyjnego systemu zarządzania bazami danych i nie będzie go miał w Oracle 8.0. Co więcej, będziemy już blisko następnego tysiąclecia, zanim Oracle 8.1 lub 8.2 będzie zawierał technologię kartuszy

Te obawy, niepewność i wątpliwości Oracle”a były czynnikami, które prowadziły do próby ukrycia tego faktu. lb, że właśnie ma pojawić się Oracle 8.0 (w 4 lata po ogłoszeniu), ujawnia prawdę, iż firma nie ma obiektowo-relacyjnej technologii.

IUS jest w pełni funkcjonalnym obiektowo-relacyjnym systemem zarządzania bazami danych, wspierającym wszystkie konstrukcje obiektowo-relacyjne, łącznie z rozszerzeniami podstawowych typów danych, funkcjami definiowanymi przez użytkownika za pomocą wielu języków programowania, zbiorami obiektów, dziedziczeniem i polimorfizmem. Każdy może dodać nowe rodzaje obiektów do IUS w dowolnym momencie. Obecnie dostępnych jest 29 modułów DataBlade; następne są opracowywane.

IUS jest dostępny handlowo. Duże firmy, takie jak Credit Suisse, First Boston, Sabre Decision Technologies czy GDE Information Systems, adaptują IUS do elastycznych, kompleksowych rozwiązań dla przedsiębiorstwa.

Oracle proponuje 4 rozszerzania właściwości funkcjonalnych. Pierwsza to system zarządzania bazami danych Oracle 7.3 z wbudowanym na stałe wsparciem czterech dodatkowych typów obiektów za pośrednictwem oddzielnych serwerów i symulatorów front-end. Istnieje jedynie ograniczone wsparcie SQL dla tych rozszerzeń. Mimo że produkt jest sprzedawany jako “serwer uniwersalny”, Oracle 7.3 nie zawiera żadnych koncepcji obiektowo-relacyjnych rozszerzeń typów danych, definiowania funkcji przez użytkownika, wsparcia złożonych obiektów, dziedziczenia ani polimorfizmu. Tak więc Oracle 7.3 nie może się równać z systemem Informixa.


TOP 200