Prawa autorskie do muzyki w Cyberprzestrzeni

Kanadyjskie stowarzyszenie zajmujące się prawami autorskimi (Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada - SOCAN), centrum badawcze uniwersytetu w Yorku wraz z firmą software'ową Diskus Systems zaprojektowały system komputerowy Ivy. Ma on służyć do śledzenia elektronicznego kopiowania chronionej prawami autorskimi muzyki. Nowa technologia przeznaczona jest do ochrony własności intelektualnej poprzez wprowadzenie opłat za odtwarzanie utworów.

Kanadyjskie stowarzyszenie zajmujące się prawami autorskimi (Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada - SOCAN), centrum badawcze uniwersytetu w Yorku wraz z firmą software'ową Diskus Systems zaprojektowały system komputerowy Ivy. Ma on służyć do śledzenia elektronicznego kopiowania chronionej prawami autorskimi muzyki. Nowa technologia przeznaczona jest do ochrony własności intelektualnej poprzez wprowadzenie opłat za odtwarzanie utworów.

System będzie testowany przez użytkowników infostrady Uniwersystetu York w Toronto. Intercom Ontario Consortium to konsorcjum współtwórców infostrady, które składa się z 60 prywatnych oraz publicznych organizacji. Próbna wersja Ivy będzie wykorzystana w Newmarket w Ontario. Pierwsze zastosowanie Ivy pozwoli na podjęcie decyzji w jaki sposób użytkownicy będą korzystać z systamu i płacić za informacje które on udostępnia.

"Kanadyjska gospodarka uzyskuje ok. 75 mln. USD rocznie z opłat za prawa autorskie" twierdzi Paul Spurgeon członek SOCAN. "O ile nie zapewni się bezpiecznych systemów rozrachunkowych, kanadyjscy twórcy, pisarze, artyści i producenci będą się wahać czy udostępniać swą twórczość sieciom informacyjnym. Nie ma na razie metody pozwalającej na uzyskanie opłat za udostępniane przez nich zasoby". Próbny system Intercom Ontario Consortium będzie pierwszym na świecie systemem zdolnym do prowadzenia księgowości oraz rozliczania opłat ponoszonych za wykorzystanie jego zasobów tj. muzyka. W chwili obecnej nie istnieje na świecie system umożliwiający kontrolę wykorzystania nagranego materiału dostępnego przez Internet.

"Dzięki naszej technologii producenci uzyskają opłaty za wykorzystanie ich materiałów w sieciach elektronicznych" twierdzi Paul Hoffert dyrektor Intercom Ontario Consortium oraz szef CulTech Collaborative Research Center.

P. Hoffert twierdzi, że koszty ponoszone przez klientów Intercomu będą na tyle niskie by zachęcić użytkowników do korzystania z systemu. Projektanci Ivy nie podjęli jeszcze decyzji dotyczących form opłaty. Użytkownicy będą w mogliprzeglądać zasoby systemu za darmo. Opłaty uiszczane będą za korzystanie z konkretnych zasobów. Cena ma zależeć od ilości zasobów z jakich skorzystał użytkownik bądź czasu pracy w systemie. Projektanci systemu zamierzają uwzględnić także dystrybucję reklam poprzez sieć elektroniczną.

Producenci zasobów oferowanych przez sieć muszą najpierw zarejestrować swoje materiały oraz podpisać umowy o dystrybucji z SOCAN. Takie informacje będą wprowadzone do Ivy. Użytkownicy będą mogli przeszukiwać zasoby systemu, jak również otrzymać utwory i informacje w formie elektronicznej od uczestniczących w konsorcjum dystrybutorów. Za pomocą sieci Intercom Ontario użytkownik może zakupić część zasobów systemu od detalisty upoważnionego przez dystrybutora do ich dostarczania. Gdy dystrybutor udostępnia płytę CD lub piosenkę, system Ivy przesyła informacje o transakcji do SOCAN.

"Ivy składa się z oprogramowania do zarządzania systemem, rozwiązań do monitorowania wykorzystania zasobów przez stowarzyszone organizacje oraz systemu gromadzenia opłat" mówi Tom Jurenka prezes Discus. Całość rezyduje w szyfrowanej formie na jednym z wielu serwerów, które można umieścić w jakimkolwiek miejscu sieci.

Gdy rozpoczyna się transakcja wyszukany przez użytkownika element zawartości systemu jest deszyfrowany i przesyłany do klienta. Ivy autoryzuje wyszukanie, kontroluje kontrakty dystrybucyjne. System autoryzuje wyszukania wykonywane przez użytkownika, monitoruje transakcje oraz kontrakty. Po zakończeniu okresu rachunkowego Ivy przelicza zgłoszenia do dystrybutorów oraz opłaty użytkowników za udostępnianie zawartości. Ivy zapewnia bezpieczeństwo systemu tak, iż tylko autoryzowani użytkownicy uzyskają dostęp do zawartości bazy.

Producenci systemu zamierzają poszerzyć jego możliwości o inne multimedialne formy takie jak pliki tekstowe, obrazy i filmy wideo.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200