Prapremiera nowego Delphi

Na konferencji Borland Developer Days zaprezentowano najnowszą, szóstą wersję Delphi.

Na konferencji Borland Developer Days zaprezentowano najnowszą, szóstą wersję Delphi.

Wśród prezentacji i pokazów organizowanych podczas warszawskiej konferencji można wyróżnić kilka głównych nurtów tematycznych. Na pierwszy, związany głównie z różnego rodzaju technikami programowania za pomocą narzędzi Borlanda, składały się sesje poświęcone optymalizacji kodu oraz ogólnym zasadom projektowania aplikacji internetowych i rozproszonych. Drugi nurt tematyczny dotyczył narzędzi klasy Enterprise i przykładów stosowania określonych rozwiązań Borlanda. Omawiane były m.in. zagadnienia integracji Rational Suite z Borland JBuilder, przeprowadzono bardzo ciekawą prezentację porównująca CORBA i J2EE. Kilkakrotnie prezentowano zalety stosowania Delphi w rozwiązaniach klasy Enterprise. Przedstawiciele Borlanda starają się pokazać, że Delphi (a więc i linuxowy Kylix) służy nie tylko do tworzenia aplikacji na biurku czy rozwiązań klient/serwer, ale że nadaje się także do tworzenia dynamicznych witryn internetowych .

Trzeci cykl prezentacji był związany z Kylixem i nową wersją Delphi. Podczas Borland Developer Days odbyła się prapremiera ostatecznej wersji Delphi 6.0. Produkt ma być dostępny w sprzedaży już na początku czerwca br.

Linux coraz bliżej Windows

Delphi 6.0 wprowadza wiele zmian w porównaniu z poprzednimi wersjami. Po pierwsze, można tworzyć dwa typy aplikacji - oparte na bibliotece VCL (jak dotychczasowe wersje Delphi), a także wykorzystujące tę samą co Kylix bibliotekę CLX. Jeżeli aplikacja korzysta tylko z bibliotek CLX i innych zgodnych z nią (w tym dbExpress), to niemal 99,9% kodu może być wspólne dla rozwiązań przeznaczonych dla Windows i Linuxa. Różnice są związane np. z nieco innymi szczegółami konfiguracji dostępu do bazy danych.

Delphi 6.0 pozwala na tworzenie usług Web. W tym środowisku są one takimi samymi komponentami programowymi, jak obiekty VCL lub CLX. Dzięki temu, że idea usług Web opiera się na otwartych standardach internetowych (SOAP, XML itp.), Delphi 6.0 współpracuje zarówno z .NET Microsoft, jak i .NOW Oracle oraz z OneNet Novella. Korzysta z opisów usług w języku WSDL.

WebSnap dla serwerów WWW

Ciekawym rozwiązaniem jest WebSnap - tzw. , przypominający Web-Forms z .NET, który pozwala w Delphi tworzyć aplikacje oparte na WWW i osadzać je na serwerze Apache, Netscape i IIS. WebSnap ma za zadanie rozdzielić warstwę prezentacyjną od logiki obsługującej interfejs użytkownika. Kod w Delphi może współpracować z językami skryptowymi.

DataSnap to propozycja motoru middleware ujednolicającego dostęp do wielu różnych źródeł danych (jest on także pewnego rodzaju pamięcią podręczną w zakresie dostępu do baz danych i można na nim oprzeć rozwiązania replikacyjne). Jednym ze źródeł danych może być dowolna usługa Web, dostarczająca strumień danych w odpowiedzi na wywołanie SOAP. DataSnap zastępuje mechanizmy współpracy z serwerem MIDAS.

W języku Object Pascal wbudowanym w Delphi 6 można tworzyć własne typy, np. Complex, obsługujący liczby zmiennoprzecinkowe. Niestety, nie jest to rozwiązane w podobny sposób jak w C++. Projektanci Borlanda zdecydowali się wykorzystać zmienne uniwersalne typu Variant. Właściwe rozpoznawanie typów polega na inteligentnie zdefiniowanych konstruktorach, a przeciążanie operatorów wymaga oprogramowania jednej funkcji zawierającej odpowiedni kod, który w zależności od "przekazanego" operatora wykona daną operację i zwróci typ Variant.

Delphi 6.0 jest dość drogim pakietem. Jednostanowiskowa wersja Enterprise kosztuje ok. 3000 USD, Professional - ok. 1000 USD. Tak naprawdę z nowych możliwości Delphi będą mogli skorzystać dopiero posiadacze najdroższej wersji pakietu - w Professional nie są dostępne moduły współpracy z usługami Web. W zasadzie podstawową różnicą pomiędzy Delphi 5.0 a Delphi 6.0 Professional jest to, że w "szóstce" można tworzyć aplikacje wykorzystujące CLX.


TOP 200