Praktyczne zalety hiperkonwergencji

NTT Poland zorganizowała w styczniu w Warszawie warsztaty „Hiperkonwergencja w Data Center”, których celem była popularyzacja tego typu rozwiązań wśród polskich firm i instytucji.

Warsztaty były adresowane przede wszystkim do przedstawicieli firm i instytucji, które mają w planach budowę lub modernizację centrów danych. Ich głównym celem było umożliwienie uczestnikom rozszerzenia podstawowej wiedzy na temat systemów hiperkonwergentnych, wokół tezy – dlaczego warto i kiedy należy zainteresować się platformą konwergentną wraz ze scenariuszami demo rozwiązania HyperFlex oferowanego przez Cisco.

Prelegentami prowadzącymi warsztaty byli Grzegorz Żmijewski (Business Line Manager – Data Centre) oraz doświadczeni eksperci obszaru data center z NTT Poland: Krzysztof Borkowski i Przemysław Knaś.

Na początku Grzegorz Żmijewski w skrócie zaprezentował kompetencje firmy i niektóre wdrożenia zrealizowane przez nią w Polsce.

Firma zatrudnia 150 pracowników, m.in. osoby z certyfikatami umożliwiającymi dostęp do systemów przechowujących informacje poufne i tajne, a w efekcie realizację projektów dla instytucji wojskowych lub policji. Jako referencyjne projekty z obszaru infrastruktury centrum danych zrealizowane przez NTT Grzegorz Żmijewski wymienił: Rozwiązanie hiperkonwergentnego środowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, budowę prywatnej chmury infrastrukturalnej na potrzeby firmy energetycznej oraz prywatnej chmury edukacyjnej (Małopolska Chmura Edukacyjna) na zlecenie uczelni AGH.

Jeśli chodzi o systemy Cisco HyperFlex, którym dedykowane były warsztaty, to zostały już w ciągu pierwszego roku wdrożone przez NTT w kilku polskich firmach, a w sześciu innych trwają testy przedwdrożeniowe.

Dlaczego warto zainteresować się systemami hiperkonwergentnymi

Czym jest hiperkonwergencja, jakie daje korzyści i jak wpasowuje się w zmieniające się paradygmaty architektury centrów danych wyjaśniał podczas warsztatów Grzegorz Żmijewski. Przedstawił jakie są podstawowe zalety i dlaczego warto zainteresować się platformami hiperkonwergentnymi, a w szczególności systemem Cisco HyperFlex.

Systemy hiperkonwergentne to rozwiązania integrujące serwery, pamięci masowe, urządzenia sieciowe przy wykorzystaniu preinstalowanego oprogramowania do zarządzania. Jedno lub kilka takich urządzeń może pełnić rolę kompletnego centrum danych. Obecnie rozwiązania hiperkonwergentne mają w ofercie praktycznie wszyscy najwięksi producenci sprzętu i oprogramowania dla centrów przetwarzania danych.

To co wyróżnia HyperFlex jest opracowana od podstaw unikalna konstrukcja podczas, gdy inni producenci często starali się zapewnić zgodność z wcześniej oferowanymi rozwiązaniami, co wymagało kompromisów, podkreślił Krzysztof Borkowski – ekspert obszaru data center.

Wysoka wydajność, łatwość korzystania oraz często niższe, w porównaniu do rozwiązań klasycznych, koszty przy możliwości zachowania pełnej kontroli nad działaniem systemu oraz bezpieczeństwem danych, to główne zalety rozwiązań hiperkonwergentnych. Jeśli chodzi o ceny to systemy takie są względnie drogie, ale jeśli uwzględnić koszty związane z wdrożeniem, zakupem i integracją oprogramowania do zarządzania infrastrukturą, a także utrzymaniem klasycznego systemu to kalkulacja może dać różne wyniki.

Bo hiperkonwergencja to nie integracja serwerów, pamięci masowej i funkcji sieciowych, ale przede wszystkim możliwość jednolitego zarządzania systemem za pośrednictwem warstwy programowej wykorzystującej wirtualizację i takie technologie jak SDS (Software-Defined Storage). Umożliwia stworzenie skalowalnego systemu, który w przypadku rozbudowy jest dynamicznie i automatycznie rekonfigurowany bez konieczności ręcznej zmiany parametrów, na przykład przy instalacji kolejnych serwerów lub dysków.

Ponieważ kluczowym elementem systemu hiperkonwergentnego jest warstwa programowa pod której kontrolą mogą funkcjonować najróżniejsze aplikacje i usługi, to w efekcie oprogramowanie zarządzające może na przykład autonomicznie przekierowywać zadania do odpowiednich elementów infrastruktury i optymalizować wydajność aplikacji. Jest to krok w kierunku automatyzacji działania centrów danych.

Wartość i funkcjonalność rozwiązania hiperkonwergentnego zależy więc od oprogramowania, które powinno zapewniać możliwość szybkiego wdrożenia, konfiguracji i łatwego zarządzania, a także automatyzacji wielu operacji, które w klasycznych systemach wymagają zaangażowania administratorów.

Warto zauważyć, że systemy hiperkonwergentne mogą zostać wykorzystane również do budowy chmury prywatnej lub systemu hybrydowego, w którym dane i aplikacje mogą być przesuwane między chmurami prywatnymi i publicznymi w zależności od bieżących wymagań.

Co oferuje Cisco HyperFlex

HyperFlex jest rozwiązaniem elastycznym, które może znaleźć zastosowanie zarówno w małych lub średnich firmach, jak i dużych przedsiębiorstwach.

Platforma ta jest zestawem rozwiązań integrujących serwery, pamięci masowe i urządzenia sieciowe w jeden system. W skład platformy HyperFlex wchodzą HX Data Platform (system pamięci), Cisco UCS (serwery) i Dynamic Data Fabric (system sieciowy).

Ich dodatkowym elementem jest Cisco Intersight, platforma do zarządzania i automatyzacji funkcji HyperFlex, która umożliwia kompleksowe zarządzanie systemem IT przy wykorzystaniu technik uczenia maszynowego, analityki i automatyzacji.

Minimalna konfiguracja HyperFlex to dwa węzły (serwery), system rekomendowany to 4 serwery wyposażone pamięć masową o wymaganej pojemności. W serwerach możliwa jest instalacja dysków HDD, SSD, a także Intel Optane. Jeśli istnieje taka potrzeba to infrastrukturę można rozbudować tworząc wirtualne klastry obejmujące wiele, również zdalnych systemów HyperFlex.

W przypadku pamięci masowej, HyperFlex udostępnia funkcje kompresji i deduplikacji danych obsługiwane przez niezależne procesory zainstalowane w systemie. Ich wykorzystanie nie wymaga dodatkowego zakupu licencji na oprogramowanie podkreślał trzeci ekspert obszaru data center spółki - Przemysław Knaś.

A jeśli chodzi o infrastrukturę sieciową to HyperFlex wykorzystuje uniwersalne moduły przełączników Fiber Interconnect zapewniające wysoką wydajność sieci pozwalającej na wymianę danych.

System umożliwia niezależne skalowanie mocy obliczeniowej oraz pamięci masowej. Serwery mogą być dodawane lub wyjmowane w trybie hot swap czyli bez przerywania pracy systemu.

Pierwsze modele systemów hiperkonwergentnych HyperFlex zostały wprowadzone na rynek przez Cisco już blisko 5 lat temu. Obecnie jest to rozwiązanie dojrzałe i gotowe do zastosowań również w systemach o znaczeniu krytycznym wymagających wysokiej odporności na awarie, a także zapewniających wysoki poziom zabezpieczenia przed utratą danych, podkreślał podczas warsztatów Grzegorz Żmijewski.

Jak można wdrożyć, modyfikować i skalować system

Eksperci NTT szczegółowo przedstawili architekturę HyperFlex, a także zaprezentowali 8 scenariuszy wdrożeń dopasowanych do wymagań różnych użytkowników. Choć bowiem system hiperkonwergentny ma ściśle zdefiniowaną architekturę, ale jego konfiguracja może być modyfikowana.

Jak jednocześnie podkreślał Grzegorz Żmijewski, NTT nie jest producentem rozwiązania i ma otwarte podejście do potencjalnych klientów. Eksperci firmy, na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń prezentują najlepsze ich zdaniem rozwiązania nie unikając mówienia o wadach i brakach, które mogą wpłynąć na ocenę systemu w konkretnych zastosowaniach.

Eksperci z NTT wyjaśniali między innymi: jak zainstalować klaster, jak można go rozbudować, w jaki sposób zbudować systemy o różnym poziomie bezpieczeństwa wykorzystujące mechanizmy replikacji danych oraz funkcje migracji maszyn wirtualnych, a także jakie elementy można wyjąć i wymienić bez przerywania pracy klastra HyperFlex.

W kolejnej części warsztatów przedstawiono jakie możliwości daje wykorzystanie oprogramowania Cisco HyperFlex Connect, Workload Optimization Manager oraz HyperFlex Plugin for vSphere w różnych scenariuszach wdrożeń.

NTT Poland – nowa firma z długą historią

NTT Poland jest częścią NTT Ltd. globalnego dostawcy usług technologicznych, świadczy kompleksowe usługi IT od doradczych, poprzez wdrożeniowe, integracyjne, serwisowe, wsparcia i usługi zarządzane. Firma oferuje rozwiązania inteligentne, czyli oparte na danych, połączone, cyfrowe i bezpieczne z obszaru sieci firmowych, data center, bezpieczeństwa, wsparcia obsługi klienta, komunikacji i nowoczesnej współpracy. Buduje rozwiązania w modelu cloud - chmury publiczne, prywatne, hybrydowe.

Spółka NTT Poland działa w Polsce od wielu lat, do października 2019 prowadziła działalność pod nazwą Dimension Data Polska. W lipcu 2019 roku koncern NTT ogłosił powstanie globalnej firmy NTT Ltd., która połączyła zasoby 28 spółek w tym NTT Security, NTT Communications, i Dimension Data, w jeden biznes z przychodami na poziomie 11 mld USD. NTT Ltd. należy do Top 5 światowych dostawców usług IT i jest największym na świecie integratorem systemów bezpieczeństwa