Pradziad z sieci

Korzystanie z Internetu może być jednym ze skutecznych sposobów poszukiwania swoich rodowych korzeni. Zdaniem autorki książki ''Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego'' obok bibliotek, dokumentów urzędów stanu cywilnego, ksiąg parafialnych czy zbiorów archiwów, cennym źródłem informacji o dziejach naszych rodzin mogą być także zasoby internetowe.

Korzystanie z Internetu może być jednym ze skutecznych sposobów poszukiwania swoich rodowych korzeni. Zdaniem autorki książki ''Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego'' obok bibliotek, dokumentów urzędów stanu cywilnego, ksiąg parafialnych czy zbiorów archiwów, cennym źródłem informacji o dziejach naszych rodzin mogą być także zasoby internetowe.

"Przedstawienie bogactwa witryn, wyszukiwarek, multiwyszukiwarek oraz portali genealogicznych nie jest możliwe. Wystarczy powiedzieć, że każdy genealog - od kompletnego nowicjusza do najbardziej zaawansowanego wyjadacza - na pewno znajdzie coś, co mu w poszukiwaniach pomoże" - pisze Małgorzata Nowaczyk we wprowadzeniu do rozdziału poświęconego genealogicznym źródłom w sieci.

Do wartych obejrzenia witryn zalicza m.in. serwisy polskich archiwów państwowych (http://www.archiwa.gov.pl ). Wśród nich na szczególną uwagę zasługują trzy bazy danych: SEZAM - System Ewidencji Zasobu Archiwalnego, IZA - Inwentarze Zespołów Archiwalnych oraz PRADZIAD - Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego. Zdaniem autorki, najbardziej przydatny do poszukiwań genealogicznych jest PRADZIAD. Można tam znaleźć informacje przechowywane we wszystkich archiwach państwowych oraz niektórych archiwach diecezjalnych i bibliotekach publicznych. W zasobach amerykańskich istnieją duże, rozbudowane, specjalistyczne portale genealogiczne (np.http://ancestry.com ,http://genealogy.com ). Dla osób z Polski bardzo przydatne mogą być wówczas, gdy szukają krewnych, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych lub ich żyjących obecnie przodków. Zawarte w nich porady czy materiały szkoleniowe mogą się jednak okazać przydatne dla wszystkich zajmujących się poszukiwaniami genealogicznymi. Wiele artykułów poświęconych jest m.in. korzystaniu z nowoczesnych technologii cyfrowych. Warte zauważenia są także prywatne witryny rodzinne i genealogiczne. W sieci jest ich całe mnóstwo - zarówno na serwerach w Polsce, jak i na całym świecie. Osobną kategorię stron przydatnych przy prowadzeniu poszukiwań genealogicznych stanowią serwisy poszczególnych kościołów i wyznań religijnych.

Częścią międzynarodowego serwisu WorldGenWeb jest PolishGenWeb (http://www.rootsweb.com/-polwgw/polandgen.html ). Znajdują się tam wypisy z ksiąg parafialnych, cmentarnych oraz urzędów stanu cywilnego z wielu miast i wsi polskich, jak również listy pasażerów statków emigranckich.

Małgorzata Nowaczyk, Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200