Prąd na 100%

Kiedy niezbędny jest agregat

Niektóre instalacje wymagają wyposażenia w dodatkowe źródło energii elektrycznej w postaci agregatu prądotwórczego. Wyposażenie to jest niezbędne, gdy dostawca energii elektrycznej nie zapewnia dostatecznej niezawodności zasilania, gdy dochodzi do częstych wyłączeń, trwających po kilkanaście minut, czasami nawet dłużej. Niekiedy jest to powodowane czynnikami biznesowymi, związanymi z eksploatacją obiektu, procesami technologicznymi, które muszą być podtrzymywane przez długi czas. Niekiedy takie wymagania są nakładane przez przepisy budowlane. Wymóg ten może być nałożony w nowych konstrukcjach, takich jak konstrukcje wysokościowe, budynki użyteczności publicznej, szpitale oraz takie zastosowania, gdzie niezawodne zasilanie jest niezbędne do prawidłowej pracy całego budynku.

Sieci zasilania gwarantowanego, które mają zasilać komputery i terminale w pokojach biurowych, składają się z osobnych obwodów zasilania zakończonych specjalnie oznakowanymi gniazdami zasilającymi. Do tych gniazd nie wolno włączać innych odbiorników (np. czajników elektrycznych czy ogrzewaczy), ze względu na możliwość łatwego przeciążenia. Dlatego instalację projektuje się w ten sposób, że gniazda dla sprzętu komputerowego są inaczej oznaczane i nie ma możliwości podłączenia do nich innego odbiornika niż właściwy. Przez pewien czas stosowane były gniazdka w systemie angielskim, które wymagają innych wtyczek niż w pozostałej części Europy. Obecnie coraz częściej używa się specjalnych gniazd oznaczonych jako DATA.

Gdzie są problemy

Najczęstszym problemem, który spotyka się w praktyce, jest brak miejsca w lokalizacji użytkownika na posadowienie agregatu lub UPS. W nowych budynkach można przemyśleć instalację agregatu na dachu, w obudowie atmosferycznej, ale należy to uwzględnić na etapie projektu, aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość stropów i innych elementów nośnych. W istniejących budynkach częstym problemem jest nie tylko brak miejsca, ale także niedostateczna wytrzymałość elementów konstrukcyjnych budynku, brak przejść o dostatecznej szerokości. Znacznie poważniejsze problemy dotyczą prowadzenia instalacji w budynkach, które są objęte pieczą konserwatora zabytków.

Często wdrożenie systemów zasilania gwarantowanego wymaga dużych prac elektroinstalacyjnych. W istniejących budynkach rzadko spotyka się wydzielone instalacje gniazd przeznaczonych do komputerów, niejednokrotnie nie posiadają one wydzielonego obwodu. Dodatkowym problemem może być także brak miejsca na przeprowadzenie przewodów, brak szachtów, trudności z wyprowadzeniem zasilania z panelu dystrybucyjnego mocy, brak miejsca na rozdzielnice. Wtedy projektowi towarzyszą znaczące prace budowlane, które najlepiej skoordynować z remontem. Unika się w ten sposób kuriozalnych przykładów braku uzgodnień, gdy świeżo postawiona ściana działowa musi zostać zburzona, aby można było dostarczyć na miejsce agregat prądotwórczy.

Komentarz

Dla Computerworld komentuje Paweł Kwiatkowski, dyrektor techniczny Comex

Zakup pojedynczego zasilacza UPS jest dobrym rozwiązaniem dla stanowisk komputerowych. Jednak dla strategicznych systemów biznesowych to nie wystarcza. Aby system zasilania gwarantowanego spełniał swoje funkcje, powinien być przemyślanym rozwiązaniem, składającym się z szeregu elementów gwarantujących niezawodną pracę, prostotę obsługi i odpowiedni poziom dostępności.

Właśnie dlatego zapewniamy klientom kompleksową ofertę w zakresie systemów zasilania gwarantowanego, obejmującą zasilacze UPS, agregaty prądotwórcze, usługi doradcze, instalacyjne, serwisowe

i projektowe.


TOP 200