Pracownik terra incognita

Polskie firmy w większości nie badają opinii swoich pracowników, a jeśli nawet - to często nie wyciągają z takich badań wniosków.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania we współpracy z Nowoczesną Firmą, TNS OBOP i Deloitte w ramach Projektu "Postawy Pracownicze" badały zagadnienie sondowania przez firmy nastrojów pracowników.

Tylko 27% badanych przedsiębiorców przyznało, że ich firmy przeprowadzają badania opinii i postaw pracowników. Dalsze 17% podaje, że prowadzi namiastkę takich badań. Aż 37% ankietowanych pracodawców nie jest pewna lub nie ma wiedzy na ten temat (odpowiadając "raczej tak", "raczej nie" lub zgoła "nie wiem").

Zobacz również:

  • Wyjaśniamy dlaczego Apple dominuje w sprzedaży komputerów

Jak widać, badanie opinii pracowników nie jest zbyt popularne, a uzyskane wyniki świadczą dodatkowo o słabej komunikacji wewnątrz firm. Potęgują to wrażenie wyniki odpowiedzi na pytanie o zastosowanie badań pracowniczych w kształtowaniu polityki kadrowej.

52% badanych pracodawców (z grona tych, którzy sprawdzają opinie pracowników) twierdzi, że wyniki tych badań wykorzystywane są do kształtowania polityki personalnej firmy. Dalsze 29% podaje, że uzyskane wyniki znajdują zastosowanie "częściowo".

Jeszcze mniej o badaniach wiedzą sami pracownicy. Tylko 23% z nich przyznało, że ich firmy przeprowadzają badania opinii pracowników, za to aż 60% uważa, że przeprowadzane badania mają wpływ na zmianę działań pracodawcy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w ich organizacjach.

"Uzyskane w naszym badaniu wyniki rysują obraz rzeczywistości, w której tylko około 13-14% organizacji aktywnie zarządza postawami pracowniczymi czy szerzej rozumianą polityką personalną w oparciu o badania wśród pracowników, a w kolejnych 12-13% firm badania stanowią cel sam w sobie, co oznacza, że nakłady na nie są marnotrawione poprzez brak przełożenia uzyskanych wyników na konkretne inicjatywy w obszarze personalnym. Innymi słowy 85% badanych organizacji ma jeszcze wiele do zrobienia w zakresie analizy i kształtowania pożądanych postaw pracowników" - skomentował Wojciech Klima, specjalista w obszarze miękkiego HR z firmy Deloitte.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200