Pracownik siłą firmy

Z badań opublikowanych w naukowym periodyku Nature wynika, że sukces osiągają tylko te firmy, które potrafią zadbać o swoich pracowników.

Badania dotyczące szans przetrwania na rynku nowych firm doprowadziły Roberta Axtella z Brookings Intitution w Waszyngtonie, do wniosku, że sukces odnoszą tylko ci, którzy potrafią zatrudnić najlepszych pracowników. Axtell uważa, że każdy pracownik dąży w życiu do równowagi pomiędzy ilością czasu spędzanego na zarabianiu i wydawaniu pieniędzy. Dlatego, aby zwiększyć ilość czasu przeznaczanego na przyjemności ludzie dzielą się obowiązkami, zawiązując spółki. Ich szansa na sukces nie zależy jednak, jak się powszechnie sądzi od maksymalizacji zysków, lecz od stworzenia takiej atmosfery, aby najzdolniejsi pracownicy chcieli poświęcić dla niej jak najwięcej swoich umiejętności.

Niestety amerykański uczony nie podaje recepty na zatrzymanie w firmie najbardziej wydajnych pracowników.