Pracownicy kupują usługi chmurowe za plecami IT

Firma VMware ogłosiła wyniki badania, które pokazują, że europejskie firmy średnio wydają 1,6 mln euro na technologie chmurowe kupowane przez pracowników bez wiedzy działów IT. Zjawisko Covert Clouds pozwala organizacjom bardziej elastycznie reagować na potrzeby klientów, ale zagraża spójności zarządzania IT.

23% pracowników biurowych, bez zgody działu IT, kupiło produkty chmurowe

2270 euro wyniosły średnie wydatki z tego tytułu na osobę

w 14% przypadków wydatki przekroczyły 5000 euro na osobę

43% wydatków obciążyło budżety zamawiających działów

Badaniem objęto 3000 pracowników biurowych i 1500 ekspertów IT z firm w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Holandii, Włoch oraz Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii. Okazało się, że 37% decydentów IT podejrzewa, że w ich firmie są osoby, które kupiły usługi chmurowe bez wiedzy działu IT. Chociaż większość z nich (72%) przyznaje, że może to być biznesowo korzystne, to niemal połowa (48%) wskazuje na zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa i utrudnienie kontroli wydatków na IT.

Badanie pokazało też, w jaki sposób pracownicy kupują, omijając procedury działu IT. Tego typu wydatki rozliczane są poprzez budżety poszczególnych działów (43%), określane są jako wydatki służbowe (38%) lub opłacane są za pomocą firmowych kart kredytowych (33%).


TOP 200