Pracownicy++ firmy Compact Disc Novelity

Pracownicy++ są programem kadrowo-płacowym dla średnich i dużych firm prywatnych lub uspołecznionych (dla małych przedsiębiorstw proponuje się uproszczoną wersję PR - Pracownicy), a dostarczany klientowi pakiet składa się z dyskietki 3,5", szczegółowej instrukcji i "klucza" elektronicznego, zabezpieczającego program przed dostępem osób nieuprawnionych.

Pracownicy++ są programem kadrowo-płacowym dla średnich i dużych firm prywatnych lub uspołecznionych (dla małych przedsiębiorstw proponuje się uproszczoną wersję PR - Pracownicy), a dostarczany klientowi pakiet składa się z dyskietki 3,5", szczegółowej instrukcji i "klucza" elektronicznego, zabezpieczającego program przed dostępem osób nieuprawnionych.

Pierwsze spotkanie

Program Pracownicy++ pracuje w środowisku DOS, a jego bardzo prosta instalacja ogranicza się do podania komendy "instaluj" i wskazania twardego dysku, na którym program będzie zapisany. W wersji podstawowej aplikacja ta, bez bazy danych, wymaga ok. 3 MB wolnego miejsca na twardym dysku i 530 kB dostępnej pamięci RAM.

Program tworzy na dysku dwa katalogi: DEMO oraz PUSTA. Wykorzystanie pierwszej z baz zwalnia użytkownika z konieczności wprowadzania do programu danych związanych z obecnymi przepisami (np. progów podatkowych, ustalonych podstaw obliczeniowych itd.). Rezygnacja z umieszczania w programie sztywnych procedur obliczeniowych daje mu dużą elastyczność i możliwość łatwego, indywidualnego reagowania na zmiany w odnośnych przepisach.

Pracownicy++ mogą być wykorzystywani jednocześnie do prowadzenia rozliczeń z pracownikami kilku firm. Dane poszczególnych firm znajdują się w odrębnych katalogach na twardym dysku, a dostęp do każdej z baz może być dodatkowo zabezpieczony hasłem.

Część kadrowa

Program umożliwia przechowywanie pełnej informacji o pracowniku (dane personalne, staż pracy, przypisany urząd skarbowy i ZUS, bank oraz konto w przypadku wypłat dokonywanych przelewami) i historii jego zatrudnienia (również poza firmą). Wszystkie zmiany w odnośnych danych mogą być zapamiętane wraz z datą ich dokonania. Pomyślano przy tym zarówno o ewidencji nieobecności pracownika (m.in. urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, zwolnienia chorobowe), jak i ewidencji obecności (informacja o planowanym czasie pracy, zapisana w definiowalnych kalendarzach może być modyfikowana na bieżąco z klawiatury lub automatycznie za pomocą elektronicznego zegara - rejestratora czasu pracy).

Część płacowa

Wprowadzona informacja o sposobie wynagradzania pracownika (wynagrodzenie czasowe ze stawką miesięczną lub godzinową, akordy, wynagrodzenie prowizyjne, różnego rodzaju dodatki i zasiłki) pozwala na generowanie pełnych, o różnym stopniu szczegółowości, list wypłat i związanych z wypłatami deklaracji ZUS (ZUS S9, S10) oraz PIT (4, 8, 11).

Cechą charakterystyczną programu jest dynamiczne ustalanie listy składników wypłaty (płaca zasadnicza, dodatki, premie, nagrody, zasiłki itp.), od których będzie zapłacony (lub nie) podatek dochodowy oraz naliczone będą (lub nie) składki ZUS. Duża elastyczność programu pozwala na dowolne generowanie sposobu naliczania wynagrodzenia, bez konieczności ingerencji w sam program, lecz jedynie poprzez definiowanie odpowiednich szablonów obliczeniowych. Dzięki temu system nadąża za zmianami przepisów, a niejednokrotnie stara się je wyprzedzać (w programie przewidziano już m.in. możliwość indywidualnego rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne). Dodatkową zaletą programu jest wbudowany edytor tekstu wyposażony w bogatą listę zmiennych (pełne dane o pracowniku, sposobie jego wynagradzania, zawiązanych z nim umowami itd.). Pozwala to na wielokrotne, automatyczne używanie raz zdefiniowanego wzorca tekstu dla dowolnej liczby pracowników (np. standardowe teksty umów zleceń).

Lista zalet Pracowników++?

- Rozliczanie wypłat dla pracowników (rozliczenie czasowe, akordowe, prowizja) wraz z uwzględnieniem zasiłków, dodatków, świadczeń i potrąceń, możliwość drukowania indywidualnych poleceń przelewu.

- Ewidencja zawartych umów (pełny PIT8) i związanych z nimi wypłat.

- Rejestracja i rozliczanie zaliczek na poczet wypłaty dla pracownika.

- Automatyczne naliczanie zaliczki na podatek dochodowy wraz z uwzględnieniem indywidualnych stóp podatkowych i ulg.

- Wgląd w historię wybranego pracownika (i jego wypłat) za dowolnie wybrany okres.

- Drukowanie dokumentów dla Urzędu Skarbowego: PIT-4, PIT-8, PIT-11 (w przyszłości PIT-40) oraz dla ZUS m.in. list wypłaconych zasiłków, deklaracji ZUS-imiennej i bezimiennej wraz z drukami poleceń przelewu. Program przystosowany jest do dokonywania wydruków również na oryginalnych urzędowych deklaracjach.

- Możliwość zapisu czasu pracy pracownika poprzez indywidualnie zdefiniowany dla niego kalendarz (wraz z możliwością automatycznego rozliczania nadgodzin).

- Prowadzenie automatycznej rejestracji czasu pracy (rejestracja czasu przyjścia i wyjścia z pracy; możliwość dokonania do ośmiu zapisów dla jednego pracownika za wybrany dzień).

- Nadzorowanie ilości przysługującego i wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

- Możliwość wykorzystania programu w firmach uspołecznionych i nieuspołecznionych (opcjonalne rozliczanie zasiłków chorobowych z funduszu płac lub środków ZUS).

- Możliwość obsługi kilku firm jednocześnie.

Uzupełnienie

Pracownicy++ są programem niezwykle prostym w obsłudze. Przyjęty sposób poruszania się po programie jest zgodny ze standardem, wykorzystywanym w takich produktach firmy CDN jak np. Księga Przychodów i Rozchodów, Księga Handlowa++, Firma++ czy Mała Firma, wydawanymi przez firmę CDN. Program ten pracuje w sieci Novell NetWare, podobnie zresztą jak pozostałe produkty tego producenta. Księgowanie do programu KP '94 odbywa się automatycznie (w najbliższym czasie bedzie również zapewniona automatyczna współpraca z programem Księga Handlowa - KHP), a w cenę programu wliczone jest prawo do bezpłatnych upgrade'ów przez okres jednego roku.


TOP 200