Pracownicy czasowi

Rośnie liczba wysoko wykwalifikowanych pracowników branży IT, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin.

Według badań Meta Group, do 2004 roku ok. 40 do 45% personelu IT będą stanowili pracownicy zewnętrzni, zatrudniani czasowo. Szefowie działów informatycznych będą musieli więc opracować strategie zarządzania relacjami z pracownikami czasowymi. Obecnie większość firm nie pomaga swoim CIO w radzeniu sobie z rosnącą potrzebą zatrudniania w niepełnym wymiarze. A jeśli obecny trend utrzyma się, potrzebna będzie polityka, infrastruktura i procedury managerskie do zarządzania pracą czasową. W 2010 roku dobrzy pracownicy staną się najważniejszym kapitałem firmy, niezależnie od tego, czy będą zatrudnieni na stałe czy czasowo.

Meta Group przyjrzała się przedsiębiorstwom, które już teraz korzystają z usług pracowników zewnętrznych i opracowała na podstawie obserwacji porady dla managerów.

Zobacz również:

  • Polska jest dobrze przygotowana na pracę zdalną

Ważne jest, aby struktura pracy była całkowicie przejrzysta. To pozwala pracownikom i współpracownikom na kreatywność, szybkie podejmowanie decyzji i naukę. Niektórzy managerowie zatrudniają dwóch pracowników w niepełnym wymiarze aby wspólnie wykonali jedno zadanie wymagające jednego etatu. Najbardziej doświadczeni ograniczają liczbę spotkań, zwiększając jednocześnie produktywność.

Istotne jest również, aby wszyscy pracownicy rozumieli czemu, kiedy i jak osoby zatrudnione czasowo wspomagają dział IT. Wzmacnia to poczucie wspólnej misji, wizji i wartości. Dobry manager powinien pomóc pracownikowi czasowemu zidentyfikować się z kulturą firmy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200