Pracownicy Hewlett-Packard przeciwni fuzji

Firma badawcza Field Research przeprowadziła wśród pracowników jednego z oddziałów HP w Stanach Zjednoczonych badanie, którego celem było uzyskanie opinii pracowików w kwestii słuszności fuzji z Compaq Computer. Dwie trzecie zatrudnionych tam osób jest przeciwnych planowanemu połączeniu koncernów.

Według badania przeprowadzonego przez niezależną firmę na zlecenie Davida W. Packarda, syna współzałożyciela HP, dwie trzecie pracowników Hewlett-Packard w Oregonie nie zgadza się na zapowiadaną od kilku miesięcy fuzję z Compaq Computer.

Badanie przeprowadzone przez Field Research obaliło zapewnienia władz Hewlett-Packard, że warta ponad 23 mld USD fuzja z Compaqiem uzyska z pewnością poparcie większości pracowników korporacji. Przedstawiciele Hewlett-Packard nie uznali ankiety w Oregonie za reprezentatywną. Ich zdaniem nie można opinii wyrażonej przez tak małą liczbę pracowników odnieść do 88 tys. osób zatrudnionych w oddziałach HP na całym świecie. Ponadto władze HP stwierdziły, że na wynik badań miał wpływ fakt, iż pracownicy już wcześniej wiedzieli, że zostało ono zorganizowane i sfinansowane przez Davida W. Packarda, który jak powszechnie wiadomo, jest przeciwny połączeniu HP i Compaqa.

Zobacz również:

Przez pięć dni ankieterzy Field Research drogą telefoniczną badali opinię wybranych pracowników zatrudniającego 4,2 tys. osób oddziału produkującego drukarki w Corvallis w Oregonie. W badaniu wzięło udział 671 respondentów, wśród których 445 pracuje obecnie w Hewlett-Packard, a 226 osób stanowią byli pracownicy producenta. Pracownicy pytani byli przede wszystkim o celowość fuzji oraz jakość zarządzania spółką przez Carly Fiorinę.

63 procent obecnych pracowników HP wyraziła w badaniu niechęć do planowanej fuzji. Poparcie dla wspólnych planów obu firm wyraziło 31 procent pracowników. Pozostała część pracowników wstrzymała się od komentarza. W gronie byłych pracowników Hewlett-Packard, 59 procent z nich nie popiera fuzji, 20 procent nie ma nic przeciwko, a 21 procent respondentów nie wyraziło swojego zdania.

E. Deborah Jay, prezes firmy badawczej powiedziała, że badanie miało postać czysto statystyczną i nie może być odnoszone do wszystkich prcowników HP. Ponad 30 procent osób przeciwnych połączeniu obu gigantów było zdania, że Compaq nie wnosi do HP wystarczającej wartości dodanej oraz że jest to zbyt mało rentowna spółka. 23 procent oponentów fuzji nie ma wystarczajacego zaufania do Carly Fioriny i rady nadzorczej firmy. Natomiast 16 procent stwierdziło, że obawia się zapowiadanych w przypadku sfinalizowania fuzji zwolnień 15 tys. osób.


TOP 200