Pracowita Ameryka

Amerykanie wybili się na pierwsze miejsce w rankingu pracowników najdłużej przebywających w miejscu pracy - poinformowała Międzynarodowa Organizacja Pracy.

Przeciętny Amerykanin w 2000 roku przepracował 1 978 godzin. Jest to najlepszy wynik wsród pracowników z najbardziej rozwiniętych krajów świata. Amerykanie pracują wciągu roku o ponad miesiąc więcej niż przysłowiowi pracusie z Japonii. W porówaniu z pracownikami z Niemiec różnica ta jest jeszcze większa i wynosi ponad 3 miesiące.

Jedynie Południowi Koreańczycy i Czesi przewyższają Amerykanów w liczbie przepracowanych w ciągu roku godzin. Jednak oba kraje zaliczane są do państw "rozwijających się". Pracownicy z Korei Południowej pracują 500 godzin więcej niż Amerykanie, a Czesi 100 godzin więcej.

Według ekonomistów pęd do pracy w Stanach Zjednoczonych związany jest z boomem gospodarczym lat dziewięćdziesiątych.