Pracodawcy mówią o konkurencyjności

Europejskie stowarzyszenie pracodawców UNICE ogłosiło dokument “Competetivness Action Plan 2004”, w którym wzywa rządy państw Unii do działań na rzecz wzmocnienia konkurencyjności.

UNICE rekomenduje rządom państw europejskich * poprawienie regulacji prawnych - nowe ustawy powinny podlegać ocenie ze względu na koszt dla prowadzenia biznesu; * poprawienie kwestii finansów publicznych - poprzez reformy systemów opieki społecznej i redukcję deficytu budżetowego; * wspieranie innowacji - stymulowanie prac badawczo rozwojowych i współpracy biznesu z ośrodkami akademickimi i uczelniami; * zatrudnienie - reformy rynku pracy wprowadzające większą elastyczność; * rynek wewnętrzny - dyrektywy UE powinny być w pełni przekładane na prawodawstwo krajowe, aby wzmocnić wydajność rynku wewnętrznego.

Zobacz również:

  • Chmura w ciężkim biznesie o globalnej skali
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200