Prace czas zacząć

Posłowie uchwalili przepisy konieczne do podziału Banku BPH, niezbędnego przed przyłączeniem większej części jego oddziałów do banku Pekao.

Posłowie uchwalili przepisy konieczne do podziału Banku BPH, niezbędnego przed przyłączeniem większej części jego oddziałów do banku Pekao.

Zmiany w prawie bankowym umożliwiają kierownictwu Pekao wydzielenie z krakowskiego Banku BPH 200 oddziałów, które - wraz z marką, całością wspierającej je infrastruktury IT, centralą etc. - mają zostać sprzedane nowemu inwestorowi. Do zmiany prawa bankowego rząd zobowiązał się w kwietniowej ugodzie z włoską grupą UniCredito, właścicielem obu banków. Zgodnie z nią Pekao zachowa dla siebie ok. 260 najbardziej atrakcyjnych placówek wraz z ich klientami (wybranych na zasadach określonych w porozumieniu).

Podział i połączenie

Wówczas będą mogły rozpocząć się prace związane ze stroną technologiczną tego pierwszego w polskiej bankowości "połączenia przez podział". Biorąc pod uwagę logikę planowanej fuzji należy przypuszczać, że 260 oddziałów Banku BPH, które zachowa dla siebie Pekao, ma docelowo korzystać z systemu Systematics (Rocket, jak wewnątrz Pekao nazywa się to rozwiązanie) pracującego na platformie IBM mainframe. Niewątpliwie jest to zła nowina dla HP Polska, dla którego Bank BPH był jednym z największych, jeśli nie największym klientem w Polsce.

Nie wiadomo jeszcze jak szybko przebiegnie migracja z systemu Profile, działającego w Banku BPH, do Systematics Pekao. Eksperci oceniają, że zajmie to od pół roku do dwóch lat. W tym czasie dział IT Banku BPH będzie wspierał zarówno oddziały wydzielane do wystawionego na sprzedaż mini-BPH, jak i placówki podległe już formalnie Pekao. W pierwszej kolejności informatycy obydwu banków muszą dokonać zmian w infrastrukturze obsługującej placówki. Dotyczy to m.in. przyłączenia 260 oddziałów, które przejmuje Pekao do swojej sieci, jak również dostosowania pracujących w nich stacji roboczych do potrzeb systemu Systematics, czy przystosowania do potrzeb Pekao systemu autoryzacji użytkowników.

Współpraca z nowym inwestorem

Istotnym krokiem będzie podjęcie decyzji o tym, które systemy Banku BPH będą nadal obsługiwać 280 przyłączonych do Pekao placówek, a które zostaną zastąpione przez rozwiązania warszawskiego banku. W ramach prac trzeba będzie dostosować procesy stosowane w Banku BPH do tych obowiązujących w Pekao. Na pewno do czasu zakończenia migracji oddziały należące do Pekao będą musiały korzystać z systemu transakcyjnego Profile krakowskiego banku. W zespole pracowników działów IT Pekao i Banku BPH trwają teraz dyskusje, czy podzielić ten system na dwa obsługujące niezależnie przenoszone do Pekao placówki i mini-BPH, czy ze względu na niższe koszty pozostać przy rozwiązaniu użytkowania w jednym systemie placówek dwóch niezależnych instytucji.

Drugie rozwiązanie byłoby trudne do wykonania, zwłaszcza jeśli przed zakończeniem migracji do Systematics znalazłby się inwestor zainteresowany zakupem wystawionych na sprzedaż 200 oddziałów Banku BPH. Dla działu IT Banku BPH byłoby najlepiej, gdyby przejął je nowy gracz na rynku, bo wówczas - przynajmniej przez jakiś czas - zachowałby on dorobek informatyczny krakowskiej instytucji.

Jeśli będzie to jakiś działający już w Polsce bank, dokona zapewne migracji do swoich rozwiązań, tak jak Pekao.

Początek roszad kadrowych

Mimo niepewnej przyszłości jak dotąd nie widać dużego odpływu kadry z pionu IT Banku BPH, zwłaszcza że informatyków tego banku czeka nietypowy jak na polskie realia projekt "połączenia przez podział" dwóch dużych instytucji finansowych. Powstawanie jednak coraz to nowych firm i instytucji w Krakowie spowoduje, że zapewne szybko będą mogli znaleźć pracę. Już teraz plany Fortis Banku dotyczące stworzenia centrum usługowego, które będzie odpowiedzialne za zaprojektowanie i rozwój systemu informatycznego obsługującego działy bankowości detalicznej wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Fortis w ośmiu krajach, spowodowały, że z Banku BPH odeszło ok. 10 specjalistów IT znających realia funkcjonowania instytucji bankowych.


TOP 200