Praca zdalna zagości w firmach na dłużej

32 % firm powróciło już do stacjonarnego trybu pracy, a kolejne 26% planuje ten krok w okresie od 1 do 3 najbliższych trzech miesięcy – wynika z badania firmy doradztwa personalnego Hays Poland. Jednocześnie aż 35 % ankietowanych nie wie, kiedy na stałe wróci do biura.

Epidemia koronawirusa i spowodowany nią lockdown gospodarki wymusiły na wielu przedsiębiorstwach całkowite zreorganizowanie trybu funkcjonowania. Pracownicy biurowi zostali masowo odesłani do domów, skąd pracowali zdalnie przy użyciu nowych, zyskujących na popularności – i znaczeniu! – narzędzi. Zdaniem ekspertów Hays Poland model pracy zdalnej zostanie zaadaptowany w biznesie trwale i na większą skalę niż przed pandemią, ponieważ takie są obecnie potrzeby firm, jak i oczekiwania pracowników.

Organizacje, które uważnie obserwują sytuację wokół koronawirusa, nie deklarują jednoznacznych terminów powrotu do biura, ponieważ sytuacja epidemiologiczna, wbrew deklaracjom premiera Morawieckiego z niedawnej kampanii wyborczej, nie jest opanowana. Od początku sierpnia w Polsce notowane są rekordowe przyrosty zakażeń wirusem COVID-19. Stąd w badaniu Hays tak wysoki, 35-procentowy, odsetek odpowiedzi „Nie wiem” na pytanie o planowany powrót do biur.

Zobacz również:

Konkretne terminy podało niewielu badanych – 15% wróci do pracy stacjonarnej w ciągu trzech miesięcy, 11% – w ciągu miesiąca, 4% – pod koniec roku kalendarzowego, a 3% – dopiero w 2021 r.

Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor w Hays Poland, komentując wyniki badania ocenia, że firmy, w których udało się skutecznie przejść na model pracy zdalnej, w mniejszym stopniu dążą do szybkiego powrotu. „Jeśli wszystkie procesy biznesowe i decyzyjne udało się z sukcesem przenieść do świata wirtualnego, pracownicy skutecznie wykonują swoje obowiązki, a do kadry menedżerskiej nie docierają informacje o złym samopoczuciu członków zespołu czy też widocznym spadku ich zaangażowania, to jak najszybszy powrót do biura częściej postrzegany jest przez pryzmat potencjalnych zagrożeń niż korzyści” – mówi.

Polubiliśmy pracę zdalną

Zmieniło się też ogólne nastawienie do pracy zdalnej. 67% respondentów badania w wyniku pandemii patrzy na pracę zdalną bardziej pozytywnie, a tylko u 3% opinia o pracy z domu pogorszyła się. 9% respondentów po zakończeniu pandemii chciałoby pracować wyłącznie zdalnie, a 39% preferuje model, w którym dominuje praca z domu.

Na postrzeganie pracy zdalnej zasadniczo nie mają więc wpływu jej negatywne aspekty, takie jak brak wydzielonej przestrzeni, pokoju do pracy lub konieczność łączenia obowiązków zawodowych z domowymi.

Dla porównania, 26% ankietowanych chciałoby pracować w większości, a 2% – wyłącznie stacjonarnie.

Hays Poland poprosiło też w swoim badaniu o wskazanie największych obaw związanych z powrotem do biura. Okazało się, że najczęściej wskazywane były trudności z dojazdem i zachwianie równowagi między życiem zawodowym a osobistym (po 23% odpowiedzi). 15% ankietowanych obawiało się braku odpowiedniego przygotowania biura na powrót pracowników. Wątpliwości budzi u nich to, czy pracodawcy uda się zorganizować pracę w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia – chodzi np. o zmianę rozmieszczenia stanowisk pracy, instalowanie dodatkowych ekranów, systematyczne odkażanie środowiska pracy i ograniczenie liczby osób jednocześnie przebywających w przestrzeni biurowej.

Praca zdalna w badaniu Computerworlda

Redakcja „Computerworlda” również prowadzi badanie dotyczące pracy zdalnej. Szukamy odpowiedzi na pytania, jak w praktyce wygląda praca zdalna w organizacjach, jak oceniamy jej zalety i wady po kilku miesiącach oraz czy ten tryb funkcjonowania to nasza przyszłość. Zapraszamy do udziału w ankiecie „Satysfakcja pracowników z pracy zdalnej i ich zaangażowanie w dobie pandemii 2020”.

Wypełnienie formularza ankiety zajmie ok. 7 minut.


TOP 200