Praca zdalna równa tej w firmie

Praca zdalna niekoniecznie z domu

Jeśli telepracownik nie chce lub nie ma możliwości pracować w domu, może skorzystać z usług specjalistycznych ośrodków, telecentrów. Są one wyposażone w sprzęt komputerowy, oprogramowanie i infrastrukturę IT niezbędne do wykonywania pracy na odległość. Zazwyczaj istnieje możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania specjalistycznego. Centra te stanowią niejako komercyjne, zastępcze miejsca pracy, oferujące bezpieczne i spokojne warunki do pracy zdalnej. Umożliwiają także zniwelowanie niektórych wad pracy na odległość, przede wszystkim izolacji. Osoby pracujące w telecentrum, mimo że zwykle zajmują się zupełnie odmiennymi rzeczami, często wytwarzają własne środowisko pracy i pewien rodzaj zespołu. Ponadto telepracownicy wykonujący swoje obowiązki z tego typu miejsc, siłą rzeczy zmuszeni są do poprawy organizacji czasu pracy. W pewnym stopniu telecentra przyczyniają się również do rozwoju ich umiejętności.

Telepraca z punktu widzenia pracownika

Zalety

 1. Elastyczny czas pracy.
 2. Optymalizacja czasu pracy.
 3. Własne środowisko pracy.
 4. Wynagrodzenie za wyniki.
 5. Niższe koszty.

Wady

 1. Izolacja.
 2. Obniżone poczucie przynależności do zespołu.
 3. Utrudniona organizacja czasu pracy.
 4. Ograniczony kontakt z pracodawcą i klientami.
 5. Często wydłużony czas pracy.
 6. Podporządkowanie życia prywatnego obowiązkom zawodowym.

Korzystanie z usług telecentrum jest płatne. Kwestią umowy między pracodawcą a telepracownikiem pozostaje, która ze stron pokryje koszty. Ich wysokość może być zależna m.in. od specyfikacji stanowiska komputerowego i dostępnego oprogramowania. Niektóre telecentra - jak E-centrum w Radomiu - są finansowane z funduszy unijnych. Oznacza to, że wszystkie chętne osoby mogą korzystać z jego usług bezpłatnie, choć na razie tylko do 31 marca 2008 r. Istnieją również telecentra o charakterze społecznym, tzw. telechaty, lokalizowane zwykle w regionach słabo zinformatyzowanych. Choć ich podstawowym zadaniem jest edukacja i promocja technologii IT, zdarza się, iż umożliwiają także wykonywanie stałej telepracy.


TOP 200