Praca zdalna równa tej w firmie

Narzędzia pracy telepracownika

1,22zł

to przykładowa opłata za godzinę korzystania ze stanowiska pracy w telecentrum.

Sprzęt potrzebny do wykonywania telepracy zależy od obowiązków telepracownika. Obecnie podstawowym narzędziem pracy zdalnej jest komputer wraz z dostępem do Internetu i niezbędnym oprogramowaniem - system operacyjny, pakiet biurowy, . Jeśli chodzi o oprogramowanie, warto rozważyć możliwość wyboru bezpłatnego zestawu aplikacji biurowych oraz systemu operacyjnego opartego na platformie Linux. W takim przypadku - w zależności od umiejętności pracownika - konieczne mogą okazać się dodatkowe szkolenia. Taki wybór jest jednak często niemożliwy, ze względu na brak specjalistycznego oprogramowania dla systemów Linux.

Innym ważnym narzędziem telepracownika jest też służbowy telefon komórkowy. Jednak biorąc dostępne obecnie plany taryfowe dla firm, jest to raczej niewielki wydatek dla pracodawcy. W pracy zdalnej przydaje się również urządzenie wielofunkcyjne, czyli drukarka ze zintegrowanym skanerem i faksem. Koszty eksploatacyjne związane z pracą na odległość to przede wszystkim koszt dostępu do Internetu (ok. 50-100 zł) i koszty rozmów. Należy pamiętać, że w świetle nowych przepisów pracodawca powinien wyposażyć pracownika w kompletne stanowisko pracy, a więc w skrajnych przypadkach, również biurko i fotel. Zależy to m.in. od warunków panujących w miejscu telepracy oraz treści zawartej umowy o pracę.

Zalety i wady telepracy

W większości przypadków największą zaletą telepracy jest elastyczny czas jej wykonywania. Brak ściśle określonych godzin pracy umożliwia łatwiejsze pogodzenie pracy zawodowej z innymi obowiązkami. Poza tym praca w zaciszu własnego domu jest wygodniejsza dla pracowników. Osoby zatrudnione zdalnie ponoszą również niższe koszty związane np. z dojazdami do pracy, czy strojem biurowym. W przypadku pracy na odległość stosunkowo trudno o rutynę. Może być to jednocześnie wada i zaleta, tak z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Brak rutyny zazwyczaj czyni pracę ciekawszą i zachęca do kreatywności, jednak często przyczynia się do dezorganizacji pracy.

Doświadczenia krajów od dawna promujących zatrudnienie na odległość pokazują jednak, że telepracownicy mają mniejsze szanse na awans, mimo że poświęcają pracy znacznie więcej czasu niż określają to przepisy. Wynika to z formy wynagrodzenia za efekty pracy oraz chęci maksymalnego wykorzystania czasu pracowników zarówno przez pracodawców, jak i samych zatrudnionych. Osobom pracującym zdalnie często brakuje również zwykłego kontaktu z kolegami z pracy i biurowego zgiełku.

Pracodawcom zatrudnianie osób pracujących na odległość pozwala m.in. na obniżenie kosztów działalności nawet o 30% i zatrudnianie specjalistów, którzy w klasycznym modelu pracy byliby nieosiągalni, np. ze względu na odległość geograficzną czy nieodpowiednie godziny pracy. Dodatkowe korzyści wynikają z bardziej elastycznego systemu zatrudnienia i organizacji pracy. Niektóre osoby wolą pracować w godzinach porannych, inne zaś wieczornych. Odpowiedni podział zadań może przyczynić się do znacznego wzrostu wydajności zespołu.

Niestety, wbrew pozorom, praca zdalna bywa dla pracodawcy nieopłacalna, m.in. ze względu na konieczność dostarczenia odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz nawiązania bezpiecznego połączenia z siecią firmową. Tym bardziej, że przez pierwsze trzy miesiące obu stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy o telepracę.

Telepraca z punktuwidzenia pracodawcy

Zalety

  1. Niższe koszty funkcjonowania firmy.
  2. Szerszy dostęp do wyspecjalizowanych kadr.
  3. Większa elastyczność kadrowa.
  4. Optymalizacja stanu i struktury zatrudnienia.

Wady

  1. Ograniczone kontakty z pracownikami.
  2. Trudniejsza organizacja pracy całego zespołu.
  3. Wyższe ryzyko i koszty związane z bezpieczeństwem informacyjnym.
  4. Wysokie koszty początkowe związane z rozpoczęciem zatrudnienia na odległość.

Wygodna i pełnoprawna forma zatrudnienia

Przeprowadzone badania dowodzą, że pracodawcy, którzy są zbyt przywiązani do klasycznego modelu zatrudnienia i nieelastycznego stylu pracy, mają niższe szanse zaangażowania wysoko kwalifikowanych pracowników. Jednocześnie telepraca, która jest najbardziej elastyczną z dzisiejszych form zatrudnienia, umożliwia scedowanie większej części odpowiedzialności za organizację pracy na samych pracowników.

Postępujący rozwój technologii IT oraz brak oporów przed podjęciem tej formy zatrudnienia przez osoby młode pozwala sądzić, że z czasem telepraca będzie zyskiwać na popularności. Obecnie w krajach UE ponad 11% osób aktywnych zawodowo, przynajmniej w części, pracuje zdalnie. W Polsce odsetek ten jest dziesięciokrotnie niższy. Przede wszystkim jednak telepraca może okazać się szczególnie interesującą formą zatrudnienia pracowników dla przedsiębiorstw, które mają problem z pozyskaniem specjalistów na lokalnych rynkach pracy. Dotyczy to szczególnie firm bezpośrednio związanych z branżą IT, które bez Internetu nie mogą funkcjonować.


TOP 200