Praca w Trzecim Świecie

Koncerny Sun Microsystems, Hewlett-Packard, Cisco Systems oraz AOL Time Warner zamierzają wysłać swoich pracowników do Boliwii, Mozambiku i Tanzanii, by wspomóc te kraje w rozwijaniu nowoczesnych technologii komputerowych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Działania takie zostaną podjęte w ramach akcji Global Digital Opportunity Initiative, zainicjowanej przez amerykańską fundację Markle oraz Organizację Narodów Zjednoczonych. Decyzję o wysłaniu specjalistycznych ekip do krajów Trzeciego Świata podjęto w czasie Światowego Forum Gospodarczego, które odbyło się ostatnio w Nowym Jorku. Global Digital Opportunity Initiative jest inicjatywą mającą na celu redukowanie zjawiska znanego jako "cyfrowy podział" (digital divide) - czyli przepaści gospodarczej i technologicznej pomiędzy krajami Ameryki Północnej, Europy i wschodniej Azji a resztą świata.

Przedstawiciele Sun Microsystems, Hewlett-Packard, Cisco Systems, AOL Time Warner oraz organizacji partycypujących w projekcie zadeklarowali również przekazanie na jego rzecz 10 mln USD. Koncerny dodatkowo zamierzają wyłonić spośród swoich pracowników wyspecjalizowane ekipy, które pojadą do krajów objętych programem wspomagać rządy Boliwii, Mozambiku i Tanzanii w realizowaniu jego założeń.