Praca w IT – satysfakcja gwarantowana?

Posada w branży IT to obecnie najlepsza praca, jaką można mieć. Z takim stwierdzeniem często można spotkać się w mediach czy w rozmowach osób zainteresowanych rozwojem swojej kariery. Czy taką opinię potwierdzą informatycy?

Uważa się, że praca w szeroko rozumianej branży IT ma same zalety. Rynek należy do pracownika, wynagrodzenia są wysokie i wciąż rosną, a dodatkowe benefity są bardzo satysfakcjonujące. Bogata oferta ogłoszeń pozwala zmienić pracodawcę, gdy pracownik poczuje się źle w danej organizacji lub po prostu zechce poszukać nowych wyzwań. Czy jednak rzeczywiście specjaliści IT nie mają powodów do narzekań i są w pełni usatysfakcjonowani z pracy, którą wykonują?

Okiem kobiety

Nieco przewrotnie, ponieważ środowisko IT tradycyjnie zdominowane jest przez mężczyzn, na początku warto przyjrzeć się temu, co o pracy w IT myślą kobiety. Pomocny w ocenie poziomu satysfakcji z pracy pań w IT okazał się opublikowany niedawno raport „Kobiety w IT” autorstwa Hays Poland, Geek Girls Carrots, IAB Polska oraz Biura Podróży Reklamy.

Zobacz również:

  • Jak zwyciężyć w walce o talenty?
  • Zmiana pracy na IT to niekoniecznie programowanie
  • Nowa prędkość kosmiczna polskiego ICT

W opublikowanym raporcie swoją opinią podzieliło się 1035 kobiet zatrudnionych w sektorze IT. W grupie tej dominowały osoby młode, bo w wieku od 25 do 40 lat. Aż ¾ z nich powiedziało, że praca w IT jest dla nich satysfakcjonująca i przynosi im zauważalne korzyści. Wśród najchętniej wymienianych znalazły się rzecz jasna wysokie zarobki, ale kobiety zwracały także uwagę na brak problemu z zatrudnieniem (niskie bezrobocie w sektorze) oraz brak sztywnej hierarchii w firmach. Dodatkowym atutem dla badanych był również szybki rozwój samego sektora – możliwość realizowania się w nowych, będących wyzwaniem projektach oraz możliwość nabywania dodatkowych kompetencji. Inne dane okazały się jednak nieco niepokojące. Choć 44% badanych pań powiedziało, że w całej karierze „nie doświadczyły przeciwności wynikających z ich płci”, to aż 46% stwierdziło, że kobietom w tej branży jest trudniej lub dużo trudniej niż mężczyznom.

Warto tutaj zwrócić uwagę także na wymienione przed chwilą podnoszenie kompetencji. Interesujące, że wśród badanych jedynie 34% miało wykształcenie wyższe w szeroko rozumianym IT. Większość kobiet mówiła natomiast, że kształciły się same, a ich rosnące zainteresowanie branżą wynikało właśnie ze zdobywania coraz większych umiejętności. Ciekawe jest przy tym także to, że aż 68% ankietowanych przyznało, że przed wkroczeniem do branży IT pracowało zupełnie poza nią. Im jednak młodsze były kobiety udzielające odpowiedzi, tym częściej branża IT była dla nich pierwszym sektorem, w którym pracowały. Wniosek płynie z tego prosty. Sektor IT przestaje być atrakcyjnym miejscem pracy tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Tradycyjnie kojarzony właśnie z „płcią brzydką”, w ciągu kilku lat powinien się urozmaicić, przekształcić w znacznym stopniu. Można zatem liczyć na to, że już wkrótce będzie utożsamiany równie często ze spełnionymi zawodowo kobietami, którym praca przynosi czystą satysfakcję.

Spojrzeć szerzej

Czy podobnie będzie z oceną pracy w sektorze IT, jeśli pod uwagę weźmiemy oceny bez względu na płeć? Okazuje się, że tak. Poziomowi satysfakcji z wykonywanej pracy przyjrzeli się eksperci firmy Sedlak & Sedlak.

Pracownicy sektora IT są najbardziej zadowoleni z wszystkich grup zawodowych. Wskaźnik ich ogólnej satysfakcji osiągnął w badaniu wartość 3,34 przy maksymalnej ocenie 5. Pozwoliło im to zająć pierwsze miejsce wśród badanych, m.in. przed pracownikami świadczącymi usługi dla biznesu (3,31) oraz pracownikami sektora energetycznego i ciepłowniczego (3,29).

Z przeprowadzonych przez nich badań wynika, że to właśnie pracownicy sektora IT są najbardziej zadowoleni z wszystkich grup zawodowych. Wskaźnik ich ogólnej satysfakcji osiągnął w badaniu wartość 3,34 przy maksymalnej ocenie 5. Pozwoliło im to zająć pierwsze miejsce wśród badanych, m.in. przed pracownikami świadczącymi usługi dla biznesu (3,31) oraz pracownikami sektora energetycznego i ciepłowniczego (3,29). Podobnie dużą satysfakcję pracownicy IT czerpią ze swoich dochodów. I tutaj uplasowali się na pierwszym miejscu w badaniu z oceną 2,7, gdzie 5 było oceną maksymalną. Tak jak w poprzednim przypadku wyprzedzili kolegów i koleżanki z sektora energetycznego i ciepłowniczego oraz osoby świadczące usługi dla biznesu (obie te grupy oceniły satysfakcję z wynagrodzenia na poziomie 2,63).

Czy może więc być zaskoczeniem, że pracownicy branży IT są również bardzo zadowoleni z relacji z przełożonymi oraz współpracownikami? I w tej kategorii, w badaniu Sedlak & Sedlak znaleźli się na pierwszym miejscu. Atmosferę, relacje panujące wśród współpracowników, osoby z branży IT oceniły na 3,98 w skali 5-punktowej i znów byli najbardziej zadowoloną grupą zawodową. Wyprzedzili k1olegów i koleżanki z usług dla biznesu (3,85) oraz z branży mediów, wydawnictw, reklamy i PR (3,78). Ocena relacji z przełożonymi również dała pierwsze miejsce branży IT (3,54 punktów na 5 możliwych), która wyprzedziła usługi dla biznesu (3,46) oraz branżę ubezpieczeniową (3,43). W przywołanym badaniu wymieniono natomiast jedną ważną kategorię, w której branża IT nie znalazła się na pierwszym miejscu. Była nią kategoria ukazująca poziom zbudowanej więzi z firmą. Tutaj specjaliści IT znaleźli się dopiero na czwartym miejscu, a wyprzedzili ich rolnicy (miejsce 3.), osoby z sektora energetyki i ciepłownictwa (miejsce 2.) oraz nauczyciele (miejsce 1.).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200