Praca grupowa na WWW

Novell przystosowuje nową wersję swojego pakietu do pracy grupowej do obsługi WWW. Zdaniem analityków, GroupWise wyprzedza już Lotus Notes i MS Exchange.

Novell przystosowuje nową wersję swojego pakietu do pracy grupowej do obsługi WWW. Zdaniem analityków, GroupWise wyprzedza już Lotus Notes i MS Exchange.

Dział produktów dla grup roboczych Novella przygotowuje dwa kolejne uaktualnienia do wersji 5.0 GroupWise'a. W pierwszej fazie dodana zostanie obsługa internetowych standardów komunikacyjnych m.in. POP3. W drugiej, koncern uzupełni produkt w funkcje dostępne w tzw. projekcie Jefferson. Oznacza to, że system będzie wyposażony w narzędzia służące do zarządzania bibliotekami dokumentów GroupWise, zgromadzonymi intranecie lub na zewnętrznych stronach World Wide Web. Dzięki temu uaktualnienie dokumentu w systemie pracy grupowej spowoduje automatyczną modyfikację w wersji dostępnej w Internecie. Użytkownicy będą mogli odnajdować dane w bibliotece za pomocą mechanizmów pełno tekstowego przeszukiwania bądź według adresów URL.

Według analityków, GroupWise oferuje niedostępne w Lotus Notes mechanizmy blokowania dostępu do dokumentów. Obserwatorzy rynku twierdzą, że system GroupWise Novella jest obecnie najpopularniejszym systemem pracy grupowej. Mniejsze udziały w tym segmencie rynku uzyskały Lotus Notes i Microsoft Exchange. Opóźnienie w dostarczeniu użytkownikom obsługi WWW w pakietach do pracy grupowej spowodowało jednak wkroczenie Netscape'a na ten rynek. Zdaniem specjalistów, po włączeniu się do rywalizacji Netscape'a bez wątpienia zmieni się układ sił na tym rynku.

Uaktualnienie GroupWise'a do wersji 5.1 dostępne będzie bezpłatnie dla użytkowników poprzedniej edycji systemu w lutym 1997 r. na serwerze WWW Novella.


TOP 200