Praca grupowa

Dział "Praca grupowa" pojawia się w naszym tygodniku po raz pierwszy na wyraźne życzenie Czytelników. Będziemy w nim pisać o użytkowaniu lokalnych sieci komputerowych w małych firmach lub zespołach ludzkich, a w szczególności o: oprogramowaniu do obsługi pracy grupowej (terminarze, e-mail, workflow, zarządzanie obiegiem dokumentacji, wideokonferencje itp.), sieciowych systemach operacyjnych typu punkt-punkt (WfW, Lantastic, OS/2 itp.), zarządzaniu sieciami LAN, inwentaryzacji zasobów sieciowych, dystrybucji oprogramowania poprzez sieć, sieciach bezprzewodowych (WLAN, GSM), Plug & Play oraz kompleksowym przetwarzaniu dokumentów (imaging).

Dział "Praca grupowa" pojawia się w naszym tygodniku po raz pierwszy na wyraźne życzenie Czytelników.

Będziemy w nim pisać o użytkowaniu lokalnych sieci komputerowych w małych firmach lub zespołach ludzkich, a w szczególności o: oprogramowaniu do obsługi pracy grupowej (terminarze, e-mail, workflow, zarządzanie obiegiem dokumentacji, wideokonferencje itp.), sieciowych systemach operacyjnych typu punkt-punkt (WfW, Lantastic, OS/2 itp.), zarządzaniu sieciami LAN, inwentaryzacji zasobów sieciowych, dystrybucji oprogramowania poprzez sieć, sieciach bezprzewodowych (WLAN, GSM), Plug & Play oraz kompleksowym przetwarzaniu dokumentów (imaging).

Jednocześnie informujemy, że dział "Sieci i telekomunikacja" zostaje przemianowany na "Sieci" i będzie poświęcony sieciom rozległym. Będziemy w nim pisać o: sieciowych systemach operacyjnych z serwerem plików (NetWare, Windows NT AS, LinkWorks, Banyan Vines, OS/2), zarządzaniu dużymi sieciami (NetView, OpenView, SunNet Manager, Spectrum), protokołach komunikacyjnych, współpracy sieci niejednorodnych, systemach archiwizowania i backup'u, bezpieczeństwie sieci, hierarchicznych systemach pamięci, sieciach unixowych, repozytoriach zasobów sieciowych, SNMP, integracji telefonu z komputerem, infostradach, a także o Internecie. Nie będziemy także zapominać o telekomunikacji, ale w aspekcie jej związków z informatyką.


TOP 200