Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przyjęte do organizacji TERENA

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, operator miejskiej sieci komputerowej w Poznaniu oraz krajowej Akademickiej Sieci Szerokopasmowej POL-34/155, jako reprezentant polskiego środowiska naukowego, zostało przyjęte do organizacji TERENA - Trans-European Research and Education Networking Association.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, operator miejskiej sieci komputerowej w Poznaniu oraz krajowej Akademickiej Sieci Szerokopasmowej POL-34/155, jako reprezentant polskiego środowiska naukowego, zostało przyjęte do organizacji TERENA - Trans-European Research and Education Networking Association.

Poznańskie Centrum umożliwiło zestawienie połączenia do Frankfurtu i Nowego Jorku o łącznej przepustowości 34 Mb/s. Wszystkie połączenia skonfigurowano w technologii ATM, umożliwiającej świadczenie usług multimedialnych.