Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe dostanie komputer kwantowy w 2025 r.

EuroHPC Joint Undertaking i firma AQT podpisały kontrakt, którego efektem będzie instalacja w Polsce komputera kwantowego EuroQCS-Poland. Maszyna zostanie umieszczona w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (PCSS), gdzie zostanie zintegrowana z infrastrukturą HPC.

W PCSS w Poznaniu powstanie komputer kwantowy

Projekt EuroQCS-Poland jest wspólną inicjatywą polskich i europejskich instytucji. Właścicielem komputera EuroQCS-Poland jest EuroHPC JU, a Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, będące liderem konsorcjum, zajmie się integracją i rozwojem sprzętu oraz oprogramowania. Partnerami projektu są Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Creotech Instruments S.A. oraz Uniwersytet Łotewski.

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN będzie odpowiadać za wprowadzanie i rozwój technik wydajnego opisywania oraz minimalizowania błędów; rozwiązania firmy Creotech pozwolą stworzyć podsystem, który zredukuje błędy i poprawi działanie komputerów kwantowych. Podstawą działania będzie integracja klasycznego i kwantowego sprzętu oparta na niskim opóźnieniu jako podstawa poprawy działania technologii kwantowych dużej mocy - czytamy na stronie PCSS. Naukowcom z Uniwersytetu Łotewskiego przypadnie rola tworzenia i testowania kwantowych algorytmów.

Zobacz również:

  • Kwanty od OVHCloud dla edukacji
  • Radosław Maćkiewicz nowym dyrektorem Centralnego Ośrodka Informatyki

Pierwsza z sześciu zapowiadanych instalacji europejskich komputerów kwantowych EuroHPC zlokalizowana w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym to najlepszy dowód na to, że jesteśmy w Polsce gotowi i aktywnie uczestniczymy w rozwoju krytycznych oraz przełomowych technologii kwantowych w skali całej Europy. Przyszła infrastruktura komputerów kwantowych w Europie budowana z aktywnym udziałem Polski będzie wspierać rozwój szerokiej gamy zastosowań technologii kwantowych o znaczeniu przemysłowym, naukowym i społecznym Europy, dodając nowe możliwości do istniejącej klasycznej infrastruktury superkomputerowej

– powiedział koordynator projektu EuroQCS-Poland, dr hab. inż. Krzysztof Kurowski.

Realizacja projektu EuroQCS-Poland ma umożliwić rozwój ważnych aplikacji dla różnych sektorów gospodarki i życia publicznego, w tym przemysłu i nauki. Komputer kwantowy, oparty na technologii spułapkowanych jonów, zostanie zintegrowany z klasycznym systemem superkomputerowym. We wnętrzu komputera znajdzie się ponad dwadzieścia programowalnych kubitów. Hybrydowa instalacja będzie wspierać dotychczasowe i nowe działania w obszarach optymalizacji kwantowej, chemii kwantowej, kwantowych badań materiałowych i kwantowego uczenia maszynowego.

Przewidziane jest także umożliwienie zdalnego dostępu do komputera krajowym użytkownikom za pośrednictwem sieci naukowej PIONIER.

Całkowity budżet projektu komputera EuroQCS-Poland to 12,28 mln euro. Kosztami integracji i kosztami operacyjnymi po połowie podzieliły się EuroHPC JU i Ministerstwo Cyfryzacji.

Komputery kwantowe to przyszłość. Pozwolą na radykalne przyspieszenie rozwiązywania skomplikowanych problemów obliczeniowych, takich jak modelowanie molekularne, optymalizacja procesów czy analiza dużych zbiorów danych. Komputery kwantowe mogą znacznie zwiększyć efektywność w dziedzinach takich jak medycyna, kryptografia, finanse oraz sztuczna inteligencja, dając instytucjom badawczym oraz podmiotom komercyjnym przewagę konkurencyjną oraz możliwość przełomowych odkryć. Polska powinna być europejskim liderem rozwijania i wykorzystania tej technologii

– powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Rozpoczęcie instalacji systemu planowana jest na połowę 2025 r.

European High Performance Computing Joint Undertaking (Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wysokowydajnych) jest inicjatywą na rzecz wzmocnienia europejskiego potencjału w obszarze zaawansowanych technologii i systemów obliczeniowych. W czerwcu 2023 r. EuroHPC JU podpisało umowy na budowę komputerów kwantowych w sześciu lokalizacjach. Oprócz Polski w projekcie biorą udział Czechy, Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania. Łączna wartość przedsięwzięcia to 100 mln euro.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200