Poznańskie BCC chce wejść na rynki zagraniczne

W roku 2007 Grupa BCC osiągnęła 50,2 mln przychodów ze sprzedaży, wzrost o 34%. Biorąc pod uwagę spółkę zależną - 7milowy - wzrost był jeszcze wyższy i sięgnął 43%.

W roku 2007 Grupa BCC osiągnęła 50,2 mln przychodów ze sprzedaży, wzrost o 34%. Biorąc pod uwagę spółkę zależną - 7milowy - wzrost był jeszcze wyższy i sięgnął 43%.

Poznańskie BCC chce wejść na rynki zagraniczne

Kierowane od niedawna przez Bartłomieja Buszczaka BCC myśli o otwarciu własnych oddziałów w Europie Zachodniej i Skandynawii.

Łączne obroty dla BCC i 7milowego sięgnęły 62,3 mln zł. Dobre wyniki finansowe są następstwem pomyślnej koniunktury na rynku ERP. W roku 2007 BCC zdobyło kilka nowych kontraktów w grupach, takich jak PKN Orlen i Krośnieńskie HutySzkła. W najbliższych miesiącach rozpocznie kolejny tego typu projekt dla AmRest. Wdrożenie SAP w obszarze finansów, kontrolingu, sprzedaży, kadr i płac, łącznie z systemem , obejmie Polskę, Czechy i Węgry.

Już 25% przychodów BCC pochodzi z kontraktów za granicą. "Inaczej niż w przypadku konkurencji nasza ekspansja skierowana jest nie na Wschód, lecz na Zachód. Bardzo cieszy nas, że zdobywamy tam klientów nie ceną, a jakością naszych usług"- mówi Bartłomiej Buszczak, nowy prezes BCC. Dlatego też BCC myśli o przejęciu niewielkich firm lub otwarciu własnych oddziałów w Europie Zachodniej i Skandynawii, w pierwszej kolejności chce wejść na rynki holenderski i fiński.

Nowym elementem strategii BCC jest poszerzanie oferty, m.in. poprzez wyodrębnianie w Grupie wyspecjalizowanych spółek. Od października 2007 r. w strukturze Grupy BCC działa już Innovio, spółka koncentrująca się na budowie oprogramowania na indywidualne zamówienie klienta. Pod koniec roku BCC utworzyło spółkę External Services, świadczącą usługi administracyjno-księgowe i związane z pozyskiwaniem funduszy UE dla pozostałych spółek Grupy BCC oraz klientów z sektora MSP. W roku 2008 BCC zamierza powołać dwa nowe podmioty - BCC Outsourcing i BCC Edukacja.

Środki na rozwój BCC zamierza pozyskać z giełdy lub od inwestora branżowego. "Przez lata nie interesowaliśmy się ewentualnymi ofertami. Dziś nie mówimy już «nie». Potencjalnemu inwestorowi chcemy jednak postawić kilka warunków, przede wszystkim związanych z zachowaniem autonomii i marki firmy" - twierdzi Bartłomiej Buszczak.


TOP 200