Poznaliśmy finalistów konkursu Lider Informatyki 2014

Z grona kilkudziesięciu firm i instytucji, które zgłosiły się do 18. edycji konkursu Lider Informatyki, jury wybrało finalistów w głównych kategoriach.

Poznaliśmy finalistów konkursu Lider Informatyki 2014

W konkursie Lider Informatyki redakcja Computerworld honoruje przedsiębiorstwa i instytucje działające w Polsce, które w sposób najbardziej innowacyjny i efektywny wykorzystują ICT. Uczestnicy konkursu wypełniają ankiety, w których szczegółowo opisują realizowane przez siebie wdrożenia. Niezależne jury ocenia zgłoszenia pod kątem innowacyjności, korzyści osiąganych dzięki wdrożeniu i biegłości, mistrzostwa wykonania.

W 18. edycji Lidera Informatyki przyjmowaliśmy zgłoszenia w siedmiu kategoriach: Bankowość i finanse, Handel i usługi, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przemysł, Sektor publiczny, Sektor użyteczności publicznej oraz Służba zdrowia.

Zobacz również:

  • Google wyda 2,1 mld dol. na budynek biurowy w Nowym Jorku
  • Premiera TOP200 2021
  • Computerworld 11-12/2020 - środowisko pracy po pandemii

W trakcie gali finałowej, Ministerstwo Gospodarki, patron honorowy Lidera Informatyki, przyzna także nagrodę specjalną - za innowacyjność. Jury wskaże również firmę, która otrzyma wyróżnienie w dodatkowej kategorii – Data&Information Master, w której oceniane są dokonania i plany w zakresie przetwarzania danych i informacji.

Tegoroczne zgłoszenia konkursowe ocenia jury w składzie: Sebastian Christow – Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki, Andrzej Jarosz – Country Manager w IDC Poland, Leszek Maśniak – Executive Partner w firmie Gartner oraz Aleksander Poniewierski partner i lider Doradztwa IT na Europę Środkowo-Wschodnią w EY oraz Gabe Gotthard z PiLAB, partnera dodatkowej kategorii konkursu.

Organizatora Lidera Informatyki, redakcję Computerworld i wydawnictwo IDG Poland w konkursie reprezentują Tomasz Bitner, redaktor naczelny Computerworld Polska oraz Szymon Augustyniak, redaktor naczelny CIO Magazynu Dyrektorów IT.

Finaliści wyłonieni przez jury w poszczególnych kategoriach prezentują się następująco:

Bankowość i finanse

Do finału przechodzą trzy zgłoszenia – Meritum Bank, PZU SA oraz ING Bank Śląski.

Meritum Bank – zgłosił do konkursu wdrożenie bankowości głosowej w swojej aplikacji mobilnej. Bank umożliwia jej użytkownikom korzystanie z komend pozwalających w prosty i wygodny sposób sprawdzić stan konta, kursy walut, zastrzec kartę, a nawet przeprowadzić bardziej złożone czynności, jak np. sprawdzenie kwoty wydatków z ostaniego tygodnia. Meritum Bank chwali się, że jest to pierwsze tego typu wdrożenie w Europie.

PZU SA – zostało docenione za wdrożenie systemu bezpośredniej likwidacji szkód oraz systemu WOW (Wynik, Ocena, Wartości). Ten pierwszy pozwala klientom zgłaszać szkody, w których są poszkodowanymi, a sprawca posiada polisę OC w innym zakładzie ubezpieczeń. System zwiększa satysfakcję klientów i pozwala zwiększyć liczbę likwidowanych szkód. System WOW to system oceny pracowniczej – narzędzie dla kadry menedżerskiej, wzmacniające politykę wynagradzania i rozwoju pracowników, a jednocześnie pomagające budować efektywną organizację.

ING Bank Śląski – do konkursu zgłosił projekt platformy handlowo-aukcyjnej B2B ALEO. Bank powołał do życia spółkę ING Usługi dla Biznesu, operatora platformy, w celu wypracowania nowego rozwiązania i tym samym umożliwienia firmom z różnych segmentów oraz sektorów gospodarki wspólną wymianę handlową w jednym miejscu - ALEO. Drugie zgłoszenie dotyczyło budowy nowoczesnego środowiska pracy dla bankowych dealerów w oparciu o technologię Amulet Hotkey. Celem wdrożenia była budowa przyjaznego, ergonomicznego, proekologicznego i niezawodnego środowiska pracy dla Pionu Rynków Finansowych i Departamentu Skarbu, ING Banku Śląskiego.

Handel i Usługi

W tej kategorii do finału dostały się firmy: Operator Logistyczny Paliw Płynnych, Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz Empik.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych – firma przedstawiła trzy projekty. Pierwszym była migracja z systemu SAP 4.6 na rozwiązanie SAP 6.0. Przejście podyktowane było wyczerpaniem możliwości dalszego rozwoju SAP w wersji 4.6 zgodnie potrzebami biznesu oraz osiągania korzyści z posiadania systemu w celu wspierania procesów biznesowych zachodzących w spółce. Drugie wdrożenie obejmowało system Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z Archiwum Danych (ADEOD). Miało na celu usprawnienie wprowadzania dokumentów do obiegu, poprawę obiegu dokumentów zakupowych pomiędzy komórkami merytoryczny w integracji z systemem SAP oraz udostępnienie dokumentów źródłowych oraz powiązanych w Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE). Trzecie wdrożenie dotyczyło Centralnego Działu Obsługi Kierowcy i miało na celu usprawnienie procesów biznesowych w spółce oraz standaryzację systemów w bazach paliw, optymalizację zatrudnienia, automatyczne pozyskiwanie danych z systemów w bazach paliw oraz centralne zarządzania ruchem w bazach.

Poczta Polska Usługi Cyfrowe – wdrożyła platformę Envelo pozwalającą korzystać klientom z szeregu e-usług. Są to między innymi e-kartka pocztowa (Neokartka), kupowanie znaczków online do samodzielnego wydruku, wysyłanie listu tradycyjnego przez internet czy pierwsza na polskim rynku usługa umożliwiająca wystawcom wysyłanie przez internet jednocześnie faktur elektronicznych i tradycyjnych, które są dostarczane wedle preferencji adresata w formie papierowej lub elektronicznej (do skrzynki na platformie Envelo) – Neofaktura. Platforma Envelo – w ramach osobnego projektu – powstała także w wersji mobilnej na systemy operacyjne iOS oraz Android.

Empik – firma została doceniona za wdrożenie projektu mobilny sprzedawca, w którym stworzono aplikację kasową na tablety zintegrowaną z system kas stacjonarnych, udostępniono pracownikom wewnętrzną wyszukiwarkę produktów na tabletach i dostarczono kompletne wyposażenie do obsługi procesu sprzedaży poza stanowiskiem kasowym (tablety, terminale płatnicze, drukarki fiskalne, mobilne stoliki pod drukarki z akumulatorami i Access Pointami, dezaktywatory zabezpieczeń produktów, futerały).

Przemysł

Kolejne trzy firmy, które zakwalifikowały się do finału to: Hempel Paints Poland, Pfleiderer Grajewo oraz Polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o.

Hempel Paints Poland – wdrożył Concur, system elektronicznego rozliczania podróży i wydatków służbowych. Drugie zgłoszone wdrożenie objęło platformę komunikacyjną Lync 2013, której zaletami było usprawnienie komunikacji, udostępnienie nowych form komunikacji oraz obniżenie kosztów. Trzecie wdrożenie objęło ultraszybki cluster bazodanowy oparty o Fusion IO i SQL Server. Umożliwiło implementację ultraszybkich kart FusionIO umożliwiających przetwarzanie in-memory w fizycznym klastrze serwerów bazodanowych. Informatycy z polskiego oddziału firmy budują rozwiązania dla całej międzynarodowej struktury Hempel Paint.

Pfleiderer Grajewo – zbudował nowy model i procesy dla obszaru Zarządzania Łańcuchem Dostaw (SCM) w celu osiągnięcia wymiernych korzyści biznesowych przez klientów Pfleiderer oraz samej organizacji. Ponadto zgłosiła projekt e-commerce; Cykl Życia Klienta (CLM) pozwalający na zarządzanie Klientem, procesami sprzedaży i rynkiem inwestycji.

Polskie Zakłady Lotnicze – zakłady również pochwaliły się trzema wdrożeniami. Pierwsze obejmowało wdrożenie MS SharePoint jako platformy dla aplikacji biznesowych: Intranet, Business Intelligence, Workflow, Document Management System. Drugie to DNC-Simi – system do zarządzania biblioteką programów do obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Trzecie związane było natomiast z systemem telefonii IP oraz systemem bilingowym, który doprowadził do poprawy bezpieczeństwa telefonii stacjonarnej poprzez administrowanie własnym serwerem telekomunikacyjnym i szyfrowanie rozmów, redukcji kosztów dzięki wykorzystaniu sieci komputerowej do systemu telefonicznego oraz zmiany operatora usług telekomunikacyjnych, co pozwoliło wdrożyć telefonię konwergentną.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200