Powszechny dostęp do Internetu priorytetem rządu

Budowanie innowacyjnej gospodarki oraz zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu to najważniejsze sprawy dla rozwoju cywilizacyjnego kraju w 2008 roku - przypomniał w niedzielę podczas obchodów ogólnopolskiego Święta Ludowego w Siemiatyczach wicepremier Waldemar Pawlak.

"W naszym przekonaniu dostęp do internetu powinien być równie ważny jak świeże powietrze i czysta woda, bo to decyduje o dostępie do Europy, do świata, do możliwości, które otwierają się przed gospodarką, przed turystyką, przed możliwościami także naszych naukowców. Dlatego w tym zakresie będziemy bardzo wyraźnie ukierunkowywali prace rządu" - powiedział Pawlak.

Jak podaje "Gazeta" wśród priorytetów rządu wicepremier wymienił również budowanie aktywnego społeczeństwa i wspieranie aktywności w obszarze gospodarki. Jak podkreślił, podstawowym wymaganiem gospodarki jest innowacyjność oraz odejście od konkurowania tanią siłą roboczą na rzecz konkurowania "mądrą pracą".


TOP 200