Powstanie zielona baza danych

Do połowy grudnia br. ma powstać system IT do gromadzenia informacji o polskim środowisku naturalnym, które zostaną udostępnione na Ekoportalu za pomocą narzędzi GIS.

Centralne repozytorium danych i system informatyczny mają zapewnić komunikację i przepływ informacji pomiędzy bazami danych i rejestrami dotyczącymi środowiska, prowadzonymi przez instytucje publiczne. System ma uporządkować informacje, które pochodzą z wielu baz, rejestrów i katalogów, często różniących się pod względem formatu gromadzonych danych, objętości i częstotliwości aktualizacji, tak by umożliwić analizę danych i zaprezentowanie ich użytkownikom za pomocą jednego interfejsu.

System IT dla Ekoportalu jest budowany przez S&T Services Polska. Koszt realizacji projektu wyniesie ponad 3,9 mln złotych i zostanie sfinansowany ze środków UE.

Źródło: S&T Services Polska


TOP 200