Powstanie standard języka XML dla e-biznesu

OASIS (Organizacja Promocji Standardów Informacyjnych) i UN/CEFACT (organ Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmujący się wspomaganiem handlu i biznesu elektronicznego) wspólnie pracują z grupą ponad 150 firm nad zrębami standardu języka XML przeznaczonego dla biznesu elektronicznego. Nowy język ma nosić nazwę ebXML (electronic business XML).

OASIS (Organizacja Promocji Standardów Informacyjnych) i UN/CEFACT (organ Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmujący się wspomaganiem handlu i biznesu elektronicznego) wspólnie pracują z grupą ponad 150 firm nad zrębami standardu języka XML przeznaczonego dla biznesu elektronicznego. Nowy język ma nosić nazwę ebXML (electronic business XML).

Dotychczas większość firm, w tym Microsoft, starała się samodzielnie tworzyć branżowe standardy XML. Inicjatywa opracowania ebXML jest pierwszym tak szeroko zakrojonym przedsięwzięciem. Liczny udział firm z różnych branż stwarza szansę na stworzenie powszechnie akceptowanego i odpowiedniego standardu.

Prace prowadzone są w ośmiu grupach tematycznych: świadomość marketingowa; edukacja; wymagania techniczne; procesy biznesowe; architektura techniczna; kluczowe komponenty; transport, wysyłka i pakowanie; rejestracja i przechowywanie; koordynacja i wsparcie techniczne.

Inicjatywa stwarza szansę, że nie powtórzy się już sytuacja, kiedy to tworzenie wielu standardów prowadziło do dezorientacji klientów.