Powstanie standard chmury dla branży ubezpieczeniowej

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji rozpoczęły prace nad opracowaniem standardu chmury obliczeniowej dla branży ubezpieczeniowej.

Prace nad standardem prowadzi powołana w tym celu grupa robocza. W projekt zaangażowanych jest obecnie 27 różnych podmiotów, w tym przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, dostawcy technologii i kancelarie prawne. Za koordynację prac odpowiada Polska Izba Ubezpieczeń i kancelarie Maruta Wachta oraz Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Pomoc w zakresie doradztwa technologicznego zapewnia Accenture.

Projekt zakłada zaangażowanie firm ubezpieczeniowych, dostawców technologii, kancelarii prawnych, uwzględnia też konsultacje z nadzorem ubezpieczeniowym. Założenia standardu mają być gotowe w listopadzie br.

Zobacz również:

„Chmura jest stosunkowo nowym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej. Przyniesie duże korzyści i zmieni funkcjonowanie organizacji. Jednak projekt standardu trzeba bardzo skrupulatnie przygotować i zaangażować do niego wiele podmiotów, przede wszystkim przedstawicieli firm, które już korzystają z rozwiązań chmurowych” – mówi w komunikacie prasowym Mariusz Kuna, analityk i szef działu Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową w PIU.

Wypracowanie takiego standardu ma umożliwić podmiotom z sektora ubezpieczeniowego poszerzenie wiedzy na temat możliwych zastosowań cloud computingu, ale i ryzyk związanych z tymi technologiami. Ważna jest bowiem nie tylko strategia wejścia do chmury, ale również wyjścia, jak też możliwość zmiany usługodawcy w dowolnym momencie

– przekonują inicjatorzy projektu.

Jak podkreśla Marcin Maruta, wspólnik kancelarii Maruta Wachta, z punktu widzenia standaryzacji ważna jest ocena procesów i danych, które trafią do chmury. Dlatego też zadanie dla uczestniczących w projekcie kancelarii prawnych polega na wskazaniu kluczowych momentów w migracji danych do chmury i opracowaniu rekomendacji zgodne z wytycznymi ciał nadzorczych. Prawnicy wskażą też rozwiązania, które pozwolą na maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa podmiotów wykorzystujących w swoim biznesie chmurę obliczeniową.

Jak wynika z ubiegłorocznego badania firmy Accenture „Cloud Readiness Survey”, liderzy w wykorzystaniu chmury w sektorze ubezpieczeniowym notują nawet 30-procentowe obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej. „Pomimo to, tylko 56% przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej ubezpieczycieli przyznaje, że wdrożyło odpowiedni model operacyjny, aby wesprzeć migrację do chmury” – powiedział Łukasz Marczyk, Managing Director w Accenture.


TOP 200