Powstanie plan naprawczy dotyczący CPI i pl.ID

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni spotkał się z unijnym komisarzem ds. polityki regionalnej i przedstawił Johannesowi Hahnowi działania polskiego rządu dotyczące części projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji oraz raport "Polska 2.0 - nowy start dla e-administracji". Do końca maja Polska ma przedstawić Komisji Europejskiej Plan Naprawczy dotyczący tych kwestii.

W oparciu o Plan Naprawczy powołany zostanie Zespół Zadaniowy, który oceni narzędzia zaproponowane w Planie Naprawczym. Przy planie naprawczym zostanie także przedstawiony i omówiony nowy model zarządzania CPI i projektami zdrowotnymi. Od strony formalnej przedstawiony zostanie także plan naprawczy dotyczący projektu pl.ID wraz z nakreślonymi założeniami funkcjonalności końcowej projektu. Obydwie strony chcą aby do 20 czerwca br. wypracowane zostały podstawy do decyzji Komisji E w sprawie odwieszenia zamrożonych płatności środków unijnych.

Zobacz również:


TOP 200