Powstanie małopolska chmura edukacyjna

Dimension Data i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisały umowę na dostarczenie komponentów platformy informatycznej wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej do budowy usługi i treści edukacyjnych w ramach projektu MChe (Małopolska Chmura Edukacyjna). Wartość kontraktu brutto to kwota 57 milionów złotych.

Przedsięwzięcie to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy województwem małopolskim, wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne. W AGH zostanie zbudowane przez Dimension Data centrum przetwarzania danych stanowiące prywatną chmurę obliczeniową.

Jest to propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych uczniom szkół średnich w Małopolsce. MChE ma zapewnić interaktywną współpracę pomiędzy szkołami a uczelniami na terenie województwa małopolskiego poprzez wykorzystanie takich technologii, jak: wideokonferencje, multimedia, mobilny dostęp i portal społecznościowy tworzących nowoczesną e-usługę edukacyjną MChE.

Zobacz również:

Działania związane z budową e-usługi MChE oraz wyposażeniem szkół ponadgimnazjalnych w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, będą prowadzone i koordynowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska RPO i realizowane w partnerstwie z uczelniami wyższymi, jednostkami naukowymi, organami prowadzącymi szkoły oraz organizacjami pozarządowymi.

Zakres wdrożenia MChE realizowany w ramach współpracy AGH oraz firmy Dimension Data, obejmie 37 partnerów w tym: 26 organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne o statusie Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z terenu województwa małopolskiego; 8 uczelni z województwa; 2 fundacje oraz jedna organizacja kościelna

W ramach MChE funkcjonować będzie Platforma Dydaktyki Cyfrowej (PDC), która obejmie 11 bibliotek pedagogicznych, 5 Małopolskich Centrów Doskonalenia Nauczycieli (MCDN) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Naszym zadaniem jest wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej. To innowacyjny w skali europejskiej projekt oparty na najnowszych technologiach, służący rozwijaniu kompetencji cyfrowych zarówno uczniów jak i nauczycieli, przydatnych w nowoczesnej edukacji oraz niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym” – powiedział koordynator Projektu MChE Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Dimension Data będzie odpowiedzialna za dostarczenie systemu informatycznego (tzw. private cloud) umożliwiającego wytwarzanie, przetwarzanie oraz udostępnianie szkołom i uczniom materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół, w tym realizację wspólnych projektów oraz prowadzenie wirtualnych zajęć.


TOP 200